Danh sách báo cáo và chương trình Hội nghị NCKHSV lần thứ 29

Danh sách báo cáo và chương trình Hội nghị NCKHSV lần thứ 29

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ NCKH SINH VIÊN LẦN THỨ 29
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM
(Thứ Sáu ngày 18/05/2012)

Thời gian Hoạt động
8h30-8h45 Khai mạc Hội nghị NCKH sinh viên cấp Viện lần thứ 29
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
–       Phát biểu khai mạc hội nghị của lãnh đạo Viện
–       Phát biểu của lãnh đạo Phòng KHCN, Trường ĐHBKHN
8h45-11h45 Báo cáo tại các Hội đồng
1.  Phân ban Kỹ thuật sinh học
Địa điểm: 201-C4, Đại học Bách Khoa Hà Nội
2.  Phân ban Kỹ thuật thực phẩm
Địa điểm: Phòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
11h45-13h30 Nghỉ trưa
13h30-15h00 Hội nghị các phân ban (tiếp tục)
15h30-16h30 Trao giải và bế mạc
Địa điểmPhòng Hội thảo C10, Đại học Bách Khoa Hà Nội
– Báo cáo tổng kết của hai hội đồng:
1.     Phân ban Kỹ thuật sinh học

  1. Phân ban Kỹ thuật thực phẩm

– Phát biểu của các nhà tài trợ
– Phát biểu bế mạc Hội nghị của Viện trưởng Viện CNSH-CNTP

Danh sách sinh viên báo cáo tại Hội nghị: file

Viện CNSH – CNTP