Danh sách đề tài tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Viện lần thứ 36

Danh sách đề tài tham gia Hội nghị SVNCKH cấp Viện lần thứ 36

DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP VIỆN
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 36

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (21/05/2019)

 PHÂN BAN KỸ THUẬT SINH HỌC
Địa điểm: Phòng Hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 

TT Họ và tên sinh viên Lớp Tên đề tài Mã s Thời gian
1 Phùng Thị Anh
Nguyễn Thị Thu Thủy
KTSH-K59
KTSH-K59
Nghiên cứu điều kiện thích hợp lên men sinh tổng hợp lactoferrin từ các chủng  Pichia Pastoris X33 và Pichia Pastoris KM71-H SH-TP.01 8h30-9h00
2 Trần Thị Hoa KTSH2 – K59 Phân lập, tuyển chọn và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng tới sự sinh trưởng và phát triển của vi khuẩn lactic có tiềm năng sử dụng làm probiotic từ ruột của tôm thẻ chân trắng thu thập trên địa bàn huyện giao thủy tỉnh Nam Định SH-TP.02 9h00-9h30
3 Lưu Thị Huyền
Trần Lương Nguyên
KTSH – K59
KTSH – K60
Nấm men tổng hợp β-carotene: đa dạng các chủng nấm men tự nhiên và tạo mới và khả năng ứng dụng SH-TP.03 9h30-10h00
Nghỉ giải lao (10h00-10h15)
4 Nguyễn Thị Thu Phương
Hồ Thị Mai Oanh
Lê Hồng Trang
KTSH2 – K61
KTSH1 – K61
KTSH2 – K61
Nghiên cứu phát triển phương pháp phát hiện nhanh vi rút dịch tả lợn châu Phi bằng kỹ thuật LAMP đổi màu SH-TP.04 10h15-10h45
5 Mai Thị Phương Thảo KTSH – K59 Tác động của các yếu tố môi trường đến sự sinh trưởng của Tetragenococcus halophilus v7-2. SH-TP.05 10h45-11h15
Poster session (11h15 -12h30)
Nghỉ trưa (12h30-13h30)
6 Lê Thị Thủy
Đoàn Thị Thanh
KTSH2 – K59
KTSH1 – K59
Phân lập chủng vi sinh vật có khả năng xử lý lưu huỳnh từ nước rỉ rác ứng dụng trong xử lý môi trường SH-TP.06 13h30-14h00
7 Đào Thị Minh Trang KTSH – K59 Nghiên cứu ứng dụng enzyme β – glucosidase trong tinh sạch hỗn hợp isoflavone chiết xuất từ phôi đậu tương SH-TP.07 14h00-14h30
8 Phạm Quang Trung KTSH2 – K59 Thiết lập phương pháp phát hiện đột biến vùng khởi động gen Telomerase reverse transcriptase và ứng dụng trong sàng lọc ung thư gan SH-TP.08 14h30-15h00
9 Nguyễn Thị Quỳnh KTSH1 – K59 Nghiên cứu điều kiện biểu hiện latex clearing protein (lcp) tái tổ hợp trong Escherichia coli SH-TP.09 15h00-15h30PHÂN BAN KỸ THUẬT THỰC PHẨM
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

TT Họ và tên sinh viên Lớp Tên đề tài Mã s Thời gian
1 Lê Thị Vân Anh
An Duy Tuyên
Đoàn Thị Mai
KTTP1 – K59
KTTP1 – K59
KTTP1 – K60
Nghiên cứu  nâng cao hàm lượng tinh bột tiêu hóa chậm từ khoai lang SH-TP.28 8h30-9h00
2 Nguyễn Đình Đãng
Lê Tuấn Phúc
Đỗ Thế Lâm
KTTP2 – K60
KTTP2 – K61
KTTP1 – K61
Xây dựng mô hình thiết bị và chương trình đo & phân tích độ ẩm vật liệu theo thời gian thực SH-TP.29 9h00-9h30
3 Nguyễn Văn Hà KTMT – K57 Nghiên cứu phát triển công thức phụ gia cho sản xuất bánh mì SH-TP.30 9h30-10h00
Nghỉ giải lao (10h00-10h15)
4 Phạm Công Đoàn
Nguyễn Văn Công
KTTP3 – K59
KTTP1 – K60
Nghiên cứu sấy gừng bằng phương pháp sấy vi sóng chân không SH-TP.31 10h15-10h45
5 Tiêu Thị Hoa
Đinh Lê Khanh
KTTP2 – K59
KTTP2 – K59
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước quả nhãn và hoàn thiện sản phẩm SH-TP.32 10h45-11h15
Poster session (11h15 -12h30)
Nghỉ trưa (12h30-13h30)
6 Nguyễn Thị Thảo
Nguyễn Thị Nhâm
Nguyễn Thị Minh Ngọc
Tống Xuân Hoa
Trần Quang Phi
KTTP – K60
KTTP – K61
KTTP – K61
KTTP – K61
KTTP – K62
Nghiên cứu xử lý sự biến màu của tỏi trong sản phẩm tỏi dầm dấm SH-TP.33 13h30-14h00
7 Trần Đức Thụ KTTP1 – K59 Nghiên cứu thu nhận, xác định thành phần và khả năng kháng khuẩn của tinh dầu kinh giới Đồng Văn (Elsholtzia Winitiana var. dongvanensis Phuong.) SH-TP.34 14h00-14h30
8 Nguyễn Hải Yến KTTP1-K59 Nghiên cứu sản xuất bột lúa mầm và ứng dụng trong sản xuất thực phẩm SH-TP.35 14h30-15h00

Viện CNSH & CNTP