Danh sách sinh viên viện CNSH & CNTP đi thực tập tại đh niigata – dự án g-dorm – 2017

Danh sách sinh viên viện CNSH & CNTP đi thực tập tại đh niigata – dự án g-dorm – 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN VIỆN CNSH & CNTP ĐI THỰC TẬP TẠI
ĐH NIIGATA – DỰ ÁN G-DORM – 2017


Họ tên: Trần Thị Trang
Khóa: K58
MSSV: 20134080
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Thời gian thực tập: 19/08-19/10


Họ tên: Phùng Thị Thanh Trúc
Khóa: K58
MSSV: 20134202
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 01
Thời gian thực tập: 19/08-28/08


Họ tên: Kiều Sơn Tùng
Khóa: K58
MSSV: 20134391
Lớp: Kỹ thuật thực phẩm 02
Thời gian thực tập: 19/08-28/08


Họ tên: Nguyễn Hải Vân
Nghiên cứu sinh (2015-2019)
MS: NCS15062
ĐT: 0984271279
Email: nguyenhaivan.181@gmail.com
Thời gian thực tập: 24/10/2017-23/12/2017