Danh Sách SV Báo Cáo Tại Hội Nghị NCKHSV Lần Thứ 35 – Năm 2018

Danh Sách SV Báo Cáo Tại Hội Nghị NCKHSV Lần Thứ 35 – Năm 2018

DANH SÁCH SINH VIÊN BÁO CÁO CẤP VIỆN 
HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 35
Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm (15/05/2018)

PHÂN BAN KỸ THUẬT SINH HỌC
Địa điểm: Sáng: Phòng Hội thảo 923, Thư viện Tạ Quang Bửu; Chiều: C4-201, Văn phòng Viện CNSH – CNTP
Đại học Bách Khoa Hà Nội

TT Họ và tên sinh viên Lớp Tên đề tài Mã s Thời gian
1 Bùi Thị Lan Hương
Trần Phương Thùy
Nguyễn Thị Thùy Ngân
KTSH2 – K58
KTSH1 – K58
KTSH2 – K59
Nghiên cứu tạo chủng biểu hiện nattokinase tái tổ hợp với các promoter mạnh từ Bacillus subtilis SH-TP.01 8h30-9h00
2 Lại Ngọc Dung KTTP-K58 Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn lactic sinh enzyme β – galactosidase có khả năng tạo galacto – oligosaccharide (gos) và xác định các đặc tính của enzyme SH-TP.02 9h00-9h30
3 Mai Ngọc Anh KTSH-K58 Nghiên cứu xử lý bã sắn tạo nanocellulose tinh thể SH-TP.03 9h30-10h00
Nghỉ giải lao (10h00-10h30)
4 Lương Thị Thùy KTSH2 – K58 Nghiên cứu chế tạo và khảo sát khả năng kháng khuẩn của vật liệu nano bạc – chitosan SH-TP.04 10h30-11h00
5 Nguyễn Diệu Hương KTSH – K58 Nghiên cứu tạo cộng hợp Alfatoxin B1 BSA ứng dụng trong tạo que thử độc tố Aflatoxin B1 SH-TP.05 11h00-11h30
Nghỉ trưa (11h30-13h30)
6 Trần Thanh Hà
Phạm Thị Ly
Nguyễn Thị Thu
Nguyễn Thị Kiều Trang
KTSH2 – K58
KTSH2 – K58
KTSH2 – K59
KTSH – K59
Nghiên cứu nâng cao hiệu suất sinh tổng hợp và thu nhận nattokinase từ vi khuẩn Bacillus subtilis D và bước đầu nâng cấp quy mô quá trình lên men hướng tới chuyển giao công nghệ SH-TP.06 13h30-14h00
7 Phạm Thị Lan KTSH2 – K58 Nghiên cứu xử lý nitơ trong nước thải cao su sau UASB SH-TP.07 14h00-14h30
8 Nguyễn Đức Trọng
Nguyễn Thị Phương Thảo
KTSH2 – K58
KTSH2 – K59
Ứng dụng công nghệ bi từ gắn oligonucleotide  để phát hiện norovirus từ mẫu nhuyễn thể hai mảnh vỏ SH-TP.08 14h30-15h00
9 Đinh Văn Mạnh KTSH2 – K59 Sử dụng kit enzym và phần mềm Android để phân tích tồn dư độc tố lân hữu cơ, carbamate trong thuốc lá nguyên liệu SH-TP.09 15h00-15h30

PHÂN BAN KỸ THUẬT THỰC PHẨM
Địa điểm: Phòng Hội thảo 902, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách Khoa Hà Nội

 TT Họ và tên sinh viên Lớp Tên đề tài Mã s Thời gian
1 Hà Thị Ngọc Anh
Trần Thị Phương
QLCL – K58
QLCL – K58
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng bánh quy sữa Cosy Marie kinh đô tại thành phố Hà Nội SH-TP.37 8h30-9h00
2 Đỗ Thị Thanh Hường
Nguyễn Văn Tuấn
Đoàn Thị Hằng
KTTP3 – K60
KTTP3 – K60
KTTP2 – K60
Giảm rủi ro trong sản xuất thực phẩm thông qua hệ thống điều khiển, giám sát bằng GSM SH-TP.38 9h00-9h30
3 Hoàng Thị Thùy Linh
Nguyễn Thu Hà
KTTP – K59
KTTP – K58
Sản xuất đường lên men được từ bột sắn và khoai lang ở nhiệt độ thấp: từ động học các quá trình sinh hóa đến cải thiện hiệu suất thủy phân SH-TP.39 9h30-10h00
Nghỉ giải lao (10h00-10h30)
4 Đỗ Thị Thương
Trần Thị Hiền
Lương Thị Nguyệt
KTTP – K59
KTTP – K60
KTTP – K59
Nghiên cứu bổ sung một số hợp chất có hoạt tính sinh học nhằm nâng cao chất lượng dầu gạo SH-TP.40 10h30-11h00
5 Lê Đào Tuấn Anh
Nguyễn Quang Hưng
KTTP2 -K58
KTTP2 -K58
Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm sữa chua đậu đen có chứa lợi khuẩn probiotic SH-TP.41 11h00-11h30
Nghỉ trưa (11h30-13h30)
6 Lương Minh Thanh
Nguyễn Văn Hùng
Nguyễn Đức Trung
Lê Thị Lam
KTTP – K59
KTTP – K59
KTTP – K59
KTTP – K60
Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất bột dế dinh dưỡng và ứng dụng vào sản xuất bánh cookie SH-TP.42 13h30-14h00
7 Nguyễn Thị Quế
Nguyễn Thị Hoa
Phạm Văn Công
KTTP – K58
KTTP – K58
KTTP – K57
Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số trong quá trình đông tụ đến sự hình thành liên kết của protein đậu tương và chất lượng đậu phụ Mơ SH-TP.43 14h00-14h30
8 Phạm Công Đoàn
Nguyễn Thị Bé
Nguyễn Thị Hằng
KTTP3 -K59
KTTP1 -K60
KTTP1 -K60
Nghiên cứu quá trình cô đặc nước ép hoa quả bằng giải pháp công nghệ cô đặc vi sóng chân không SH-TP.44 14h30-15h00
9 Phùng Thị Thanh Trúc
Hoàng Minh Trí
KTTP – K58
KTTP – K59
Nghiên cứu ảnh hưởng của giống đến tính chất và cấu trúc tinh bột khoai lang SH-TP.45 15h00-15h30

 

Viện CNSH & CNTP