Hội nghị SV NCKH lần thứ 38

Hội nghị SV NCKH lần thứ 38

Năm nay Viện CN Sinh học – CN Thực phẩm sẽ tiến hành Hội nghị SV NCKH lần thứ 38 cấp Viện với 2 phân ban:

  • Phân ban Kỹ thuật Sinh học
  • Phân ban Kỹ thuật Thực phẩm

Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức tại Thư viện Tạ Quang Bửu, sáng ngày thứ 6, 21/5/2021, từ 7h30 – 12h00.

Đây là hoạt động rất thiết thực và có ý nghĩa đối với sinh viên, tạo cơ hội cho sinh viên học hỏi và tham gia nghiên cứu khoa học. Là một trong số những đơn vị có hoạt động nghiên cứu khoa học đứng hàng đầu trong Trường, số sinh viên của Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm tham gia nghiên cứu khoa học luôn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số sinh viên của Viện.
Ảnh: Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học 2020.