Kết quả tuyển chọn dự án Group G Asian Pacific

Kết quả tuyển chọn dự án Group G Asian Pacific

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA

DỰ ÁN THỰC TẬP SINH NĂM HỌC 2022-2023

Thân gửi các bạn sinh viên !

Chương trình tuyển thực tập sinh theo dự án thực hiện bởi Group G Asian Pacific và Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Hà Nội đã nhận được 15 hồ sơ đăng ký tham dự phỏng vấn.

Đánh giá chung của Doanh nghiệp: các bạn tham dự phỏng vấn đề có thành tích và động lực rất tốt. Tuy nhiên cho dự án đầu tiên triển khai, công ty và các thày cô trong dự án nghiên cứu sẽ lựa chọn 4 bạn đầu tiên dựa trên sự phù hợp với công việc đợt này. Kết quả như sau:

  1. Vũ Ngọc Mai – Elitec KTTP K64
  2. Hoàng Thùy Dương – KTTP K63
  3. Dương Phương Nam – Elitec KTTP K64
  4. Bạch Vũ Thủy Tiên – KTTP K63

Đợt tới sẽ là đợt nộp hồ sơ cho 3 sinh viên xuất sắc nhất trong quá trình học tập và rèn luyện. Các bạn theo dõi và nộp hồ sơ đúng hạn nhé.

Dự án với group G sẽ tiếp tục triển khai trong các năm học tới, các bạn tiếp tục apply và khám phá bản thân nhé!

Các dự án doanh nghiệp tiếp theo, cô sẽ thông báo với các bạn. Mong rằng sau nhóm đầu tiên này, sẽ ngày càng có nhiều dự án hợp tác được triển khai và nhiều bạn sinh viên tham gia nhé.

Các thầy cô Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm !