Seminar quá trình thiết bị

Seminar quá trình thiết bị

Thông báo và xin mời các bạn sinh viên, đặc biệt các sinh viên K65, K66 và sinh viên các khoá có quan tâm đến các vấn đề quá trình, thiết bị đến giao lưu cùng nhau và cùng các thầy cô bộ môn QTTB!
Các chủ đề và đặc biệt các diễn giả trong seminar số 1 hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn nhiều điều thú vị. Vào cửa tự do, không cần đăng kí trước!