Bảo vệ ĐATN 2021-2 chuyên ngành KTTP

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 15/08/2022

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 16/08/2022

Địa điểm: đang cập nhật

Bộ môn QLCL tổ chức BVTN cho hệ Kỹ sư và Cử nhân ngành CNTP vào thứ 5 ngày 11/8

Địa điểm: D4-303, D4-304

Thời gian: cả ngày từ 8h00 sáng

Danh sách: đang cập nhật

 

Bộ môn CNTP tổ chức BVTN cho hệ Kỹ sư và Cử nhân ngành CNTP vào ngày 15/8 và 16/8

Địa điểm: đang cập nhật

Danh sách: đang cập nhật