Bảo vệ ĐATN học kỳ 2022-2 bộ môn QT & TB CNSH-CNTP

Thời gian bắt đầu: 8:00 am 11/08/2023

Thời gian kết thúc: 12:00 pm 11/08/2023

Địa điểm: ĐHBK Hà Nội

Danh sách sinh viên và đề tài tốt nghiệp học kỳ 2022-2, bộ môn Quá trình & thiết bị CNSH-CNTP

Thời gian: 11/08/2023 (Từ 08h00 – 12h00)                              

Địa điểm: D8-306

TT MSSV Họ và tên Lớp Mã HP Đề tài GV hướng dẫn
1 20180475 Phạm Thế Lâm KTTP.04-K63 BF5582 Tính toán, thiết kế hệ thống ống lồng ống tiệt trùng sữa lúa mạch cacao năng suất 5000l/ TS. Phạm Ngọc Hưng
2 20180556 Nguyễn Thị Thương KTTP.02-K63 BF5582 Tính toán, thiết kế hệ thống sấy tam thất bằng công nghệ sấy hai phân đoạn: Sấy đối lưu khí nóng và sấy vi sóng năng suất 200 kg nguyên liệu/mẻ TS.Nguyễn Đức Trung
3 20180399 Nguyễn Quang Anh KTTP.04-K63 BF5582 Thiết kế hệ thống thanh trùng nước nha đam đóng lon dạng băng tải năng suất  1200kg/h TS. Phạm Ngọc Hưng
4 20180465 Nguyễn Thị Hương KTTP.02-K63 BF5582 Tính toán thiết kế hệ thống tháp tinh chế myrcene năng suất sản phẩm đỉnh 350 l/ngày TS. Nguyễn Ngọc Hoàng
5 20180494 Nguyễn Đức Long KTTP.03-K63 BF5582 Thiết kế hệ thống cấp đông nhanh sản phẩm dạng rời(IQF) năng suất 1000kg nguyên liệu/giờ cho nhà máy chế biến hải sản. ThS. Lê Ngọc Cương