Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Quang Đức

Thời gian bắt đầu: 8:30 am 25/08/2022

Thời gian kết thúc: 11:30 am 25/08/2022

Địa điểm:

Viện CNSH & CNTP trân trọng kính mời các Thầy Cô tới tham dự lễ bảo vệ Luận án tiến sĩ cấp Trường của NCSNguyễn Quang Đức

Đề tài: : “Nghiên cứu các yếu tố công nghệ ảnh hưởng đến quá trình đông tụ protein và chất lượng đậu phụ Mơ Hà Nội định hướng sản xuất quy mô công nghiệp”

Ngành: Công nghệ Thực phẩm

Mã số: 9540101

Thời gian:   8:30 ngày 25/08/2022 (thứ 5)
Địa điểm: Phòng 318- C1 ĐHBKTrân trọng cảm ơn các Thầy Cô.
h