NCS Lê Minh Châu bảo vệ Luận án Tiến sỹ

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 01/08/2023

Thời gian kết thúc: 11:30 am 01/08/2023

Địa điểm: Phòng 318- C1 ĐHBK

Đề tài: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm phytoestrogen từ phôi đậu tương

Ngành: Công nghệ Sinh học

Khóa: 2016

Mã số: 9420201

Nhóm cán bộ hướng dẫn

  1. PGS. TS. Đỗ Thị Hoa Viên
  2. PGS. TS. Hồ Phú Hà

Tóm tắt nội dung đề tài

Luận án là công trình nghiên cứu có hệ thống đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu, khảo sát đầy đủ các phytoestrogen và các dạng dẫn xuất của chúng từ phôi đậu tương giống Đ8 Việt Nam, một nguồn phụ phẩm rất giàu phytoestrogen, hiện chưa được sử dụng rộng rãi cho người mà chủ yếu đang làm thức ăn trong chăn nuôi.

Luận án cũng đánh giá được khả năng chống oxy hóa, độc tính và hoạt tính estrogen in vivo của của các cao chiết giàu phytoestrogen từ phôi đậu tương giống Đ8 Việt Nam.

Đề xuất chế độ làm giàu phytoestrogen aglycone từ phôi đậu tương sử dụng enzyme β-glucosidase từ hạnh nhân và enzyme cellulase từ Trichoderma reesei. Kết quả cho thấy sử dụng enzyme cellulase để thủy phân hiệu quả hơn so với việc sử dụng enzyme β-glucosidase từ hạnh nhân, là cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm có chứa phytoestrogen aglycone nâng cao được giá trị của các hợp chất này, làm phong phú thêm tính ứng dụng của chúng trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm.

Danh mục các công bố khoa học do NCS thực hiện trong thời gian triển khai đề tài

  1. Le Minh Chau. Do Thi Hoa Vien. Optimization of phytoestrogen extraction from soy germ. Kỉ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC – 2019
  2. Le Minh Chau. Do Thi Hoa Vien. Ho Phu Ha (2020), “Study on antioxidant activity of phytoestrogen extracts from soy germ”, Vietnam Journal of Science and Technology, Vol 58, No.6A, pp 270-279.
  3. Le Minh Chau. Do Thi Hoa Vien. Ho Phu Ha (2021), “Optimization of phytoestrogen extraction from soy germ using respone surface methodology”, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Quân sự, Số 74, tr 70-78.
  4. Lê Minh Châu. Đỗ Thị Hoa Viên. Hồ Phú Hà (2022), “Nghiên cứu hoạt tính estrogen của các isoflavone chiết xuất từ phôi hạt đậu tương”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ nhiệt đới, Số 26, tr 169-178.
  5. Le Minh Chau. Do Thi Hoa Vien. Ho Phu Ha (2022), “Hydrolysis of glycoside phytoestrogens of the extract from soy germ: a comprehensive study”, Báo cáo tại Hội thảo khoa học Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm QMFS 2021+1, tr 14.