Trafficking, secretion and display of homologous proteins and fusion proteins in Lactococcus lactis

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 16/11/2022

Thời gian kết thúc: 11:00 am 16/11/2022

Địa điểm: 201C4

Vào ngày 16.11.2022, GS. Clemens Karls Peterbauer từ Viện Kỹ thuật và khoa học Thực phẩm của Trường ĐH Tài nguyên Thiên nhiên và Khoa học sự sống, Viên, Cộng Hòa Áo (BOKU) đã đến trao đổi và làm việc với Cán bộ và sinh viên Viện CNSH và CNTP – ĐHBK Hà Nội.

Trong buổi seminar GS Peterbauer đã chia sẻ hướng nghiên cứu cũng như các kết quả đạt được của nhóm về vấn đề: biểu hiện bề mặt các protein trong vật chủ vi khuẩn lactic (Trafficking, secretion and display of homologous proteins and fusion proteins in Lactococcus lactis).

Hai bên trao đổi và thảo luận: Chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu đối với vi khuẩn lactic, định hướng một số hoạt động hợp tác trong thời gian liên quan tới nội dung nghiên cứu này

GS. Clemens Karls Peterbauer cùng Cán bộ và sinh viên Viện CNSH và CNTP – ĐHBK Hà Nội.

 

Seminar: Trafficking, secretion and display of homologous proteins and fusion proteins in Lactococcus lactis

Với sinh viên Elitech và các học viên cao học, buổi chiều: GS đã chia sẻ các thông tin về các chương trình Thạc sỹ quốc tế về công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học đã có tại ĐH BOKU. Cung cấp thông tin về cơ hội học bổng cho sinh viên, học viên để học tập hoặc làm nghiên cứu ngắn hạn tại ĐH BOKU.

GS. Clemens Karls Peterbauer thảo luận cùng sinh viên Elitech