Thông báo chuyển địa điểm Hội đồng SVNCKH cấp Viện 2019

Thông báo chuyển địa điểm Hội đồng SVNCKH cấp Viện 2019

Viện Công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm thông báo:
Vì lý do phòng 923 – thư viện Tạ Quang Bửu bị hỏng điều hòa nhiệt độ, nên hội đồng Kỹ thuật sinh học của Hội nghị SV NCKH lần thứ 36 sẽ được chuyển đến phòng 903B – Thư viện Tạ Quang Bửu.
Thời gian tổ chức không thay đổi.
Xem thêm: Danh sách đề tài và sinh viên tham dự

Viện CNSH & CNTP