Thông báo đổi lịch Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 29

Thông báo đổi lịch Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên lần thứ 29

Do lý do khách quan liên quan đến công tác tổ chức chung của Trường, Viện CNSH-CNTP trân trọng thông báo với các thầy cô, các em sinh viên và các nhà tài trợ: thời gian của Hội nghị sẽ chuyển từ ngày 16/05/2012 sang ngày 18/05/2012. Mọi thông tin khác về chương trình và địa điểm tổ chức không thay đổi.
Xem thêm: Thông tin Hội nghị NCKHSV lần thứ 29
Trân trọng thông báo.