Thông báo học bổng Shirota 2021

Thông báo học bổng Shirota 2021

31/08/2021

Gửi các em sinh viên,

Nhằm hỗ trợ cho các em sinh viên có thành tích học tập vượt trội hoặc có hoàn cảnh khó khăn, quỹ hỗ trợ Minoru Shirota 2020 của Công ty TNHH Yakult Việt Nam sẽ trao tặng cho sinh viên Viện CNSH-CNTP 06 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ.

Các tiêu chí của học bổng bao gồm:
1. Điểm học tập cao (GPA và CPA)
2. Tích cực tham gia các hoạt động phong trào xã hội và có đóng góp tích cực cho các hoạt động của Viện
3. Rèn luyện tốt, đạo đức tốt
4. Có tinh thần vươn lên trong học tập
5. Ưu tiên các bạn có hoàn cảnh khó khăn và chưa nhận được các học bổng khác

Hồ sơ học bổng bao gồm:
1. Điểm học tập: GPA và CPA và Điểm rèn luyện (in từ trang sis cá nhân, không cần phải xin dấu)
2. Bản báo cáo thành tích cá nhân về các hoạt động phong trào có xác nhận của đơn vị (Liên chi đoàn, Liên chi hội)
3. Thư giới thiệu của cán bộ quản lý lớp
4. Các minh chứng cần thiết

Deadline: trước 18h00 ngày thứ bảy 04/9/2021

Form đăng ký học bổng:
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=n7jxBugHT0a0COwbRXA_Md1dyYvXbVJDiWJWswLwUtxUOFNaRjA5M1lSVE5GVjdQOUdRN0JWTElBQy4u

Thư ngỏ học bổng Shirota: PDF