Thông báo: Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023

Thông báo: Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023

Hội nghị Khoa học Công nghệ Thực phẩm toàn quốc 2023 “Chất lượng và an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng” được tổ chức với mục tiêu: đưa việc tổ chức hội nghị toàn quốc thành một hoạt động học thuật đều đặn, là diễn đàn khoa học công nghệ để các nhà khoa học, công nghệ, đào tạo từ các trường đại học, viện nghiên cứu, các công ty và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thực phẩm và các lĩnh vực liên quan gặp gỡ, trao đổi, trình bày các kết quả, thành tựu nghiên cứu mới nhất, là cơ hội để kết nối, hợp tác cùng phát triển các ý tưởng nghiên cứu, triển khai sản xuất, phát triển sản phẩm chuyên sâu, liên ngành, đồng thời tạo được tiếng vang, uy tín xã hội cho Hội Khoa học và Công nghệ Lương thực Thực phẩm Việt Nam.

Đơn vị tổ chức hội nghịHội KHCN Lương thực và thực phẩm Việt Nam (VAFoST)Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (IUH)

Thời gian, địa điểm tổ chức hội nghịThời gian: ngày 9 -11 tháng 6 năm 2023Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, số 12 Nguyễn Văn Bảo, phường 4, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh