Thông báo kế hoạch trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên

Thông báo kế hoạch trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên

Viện CN Sinh học và CN Thực phẩm thông báo đến các bạn SV nhận bằng tốt nghiệp đợt tháng 5/2022 như sau:
Lễ tốt nghiệp do Nhà trường tổ chức:
• Thời gian: 7h30 – 11h30, chủ nhật ngày 15/05/2022
• Địa điểm: Hội trường C2 trường ĐHBK Hà Nội
Lịch trả bằng và hồ sơ tốt nghiệp cho sinh viên ngày 15/05/2022 như sau
• Thời gian: 9h30 – 12h30, chủ nhật ngày 15/05/2022
• Địa điểm: Phòng C4 – 201A và C4 – 201B
– Các bạn không đến nhận bằng và hồ sơ được và ngày 15/05/2022 thì sẽ đến phòng Giáo vụ Viện C4-201B để nhận vào chiều thứ 5 hàng tuần.
Các giấy tờ, thủ tục BẮT BUỘC mang theo khi đi nhận bằng và hồ sơ tốt nghiệp
1. Chứng minh thư hoặc CCCD
2. Hoàn thành các khảo sát sinh viên tốt nghiệp của nhà trường và của Viện CNSH và CNTP
Link khảo sát Sinh viên tốt nghiệp của Viện: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx…
3. Hoàn thành các công nợ của nhà trường như: thư viện, đoàn phí, học phí,….
Lưu ý: các thầy cô sẽ kiểm tra các điều kiện ở trên, nếu đủ điều kiện thì các bạn mới được nhận bằng và hồ sơ, nếu không đủ điều kiện thì vui lòng các bạn đến nhận bằng và hồ sơ sau