Thông báo mời tài trợ Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012

Thông báo mời tài trợ Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LẦN THỨ 29
VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC – CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

16/05/2012
–   Doanh nghiệp cùng tham gia ủng hộ và khuyến khích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học;
–  Cơ hội phát hiện và tuyển dụng được những sinh viên giỏi ngành công nghệ sinh học và thực phẩm.
Xem thêm:
– Chương trình Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Viện lần thứ 2
– Lễ tổng kết, trao giải và cảm ơn các Nhà tài trợ tại Hội nghị SVNCKH lần thứ 28 năm 2011
Liên hệ:
Cao Thị Thanh Bình
Viện CN sinh học – CN thực phẩm
ĐT/Fax: +84-4 3869 2515
DĐ: 0904648028
Email: binhct-ibft@mail.hut.edu.vn

GÓI TÀI TRỢ PLATINUM 20.000.000 VNĐ
–  Giới thiệu về công ty 10 phút vào lễ tổng kết hội nghị ngày 16/05/2012
–  Tham gia trao giải SV đạt giải Nhất tại hội nghị ngày 16/05/2012
–  Được trang bị 01 bàn để giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện.
GÓI TÀI TRỢ VÀNG      16.000.000 VNĐ
–  Trao giải cho sinh viên đạt giải Nhì tại hội nghị ngày 16/05/2012
–  Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và trên trang web của Viện
GÓI TÀI TRỢ BẠC        12.000.000 VNĐ
–   Trao giải cho sinh viên đạt giải Ba tại hội nghị ngày 16/05/2012
–   Được phát tờ giới thiệu về công ty cho sinh viên tham gia hội nghị
–   Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện
GÓI TÀI TRỢ ĐỒNG     8.000.000 VNĐ
–  Logo của công ty được trình bày trên pano chính thức của hội nghị và web của Viện