Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ, được tổ chức hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà khoa học có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ thuật.

Thực hiện Công văn số 702/CV-NAFOSTED ngày 08/12/2021 của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc tiếp nhận hồ sơ đăng ký Giải thưởng Tạ Quang Bửu 2022, Phòng Quản lý nghiên cứu trân trọng thông báo và kính gửi lãnh đạo các đơn vị Công văn số 702/CV-NAFOSTED nêu trên, kính đề nghị Lãnh đạo đơn vị thông báo cho các nhà khoa học của đơn vị tham gia Giải thưởng (Nội dung chi tiết gửi kèm theo).

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu: 
a) Đăng ký tham gia xét tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu (Mẫu TQB01);
b) Bản sao bài báo khoa học đã được đăng tải trên tạp chí khoa học quốc tế;
c) Thuyết minh công trình khoa học (Mẫu TQB02);
d) Lý lịch khoa học (Mẫu TQB03);
e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);
f) Các tài liệu có liên quan khác (tải về tại đây).
Các bước hoàn thiện, nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Chuẩn bị thuyết minh công trình khoa học (Mẫu TQB02);
Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống quản lý trực tuyến OMS của Quỹ và thực hiện theo hướng dẫn;
Link truy cập hệ thống OMS: https://dichvucong.nafosted.gov.vn/
Tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống.
Bước 3: Nộp hồ sơ:
Sau khi hoàn thiện hồ sơ đăng ký trên hệ thống OMS, nhà khoa học có thể gửi hồ sơ tới Quỹ theo một trong hai cách sau:Cách 1. Gửi hồ sơ ký số

– Tải đơn đăng ký và lý lịch khoa học từ hệ thống OMS
– Ký số lên đơn đăng ký, lý lịch khoa học (tệp PDF) và tải lên hệ thống (theo hướng dẫn trên hệ thống).
(Hồ sơ được ký số hợp lệ tương đương và thay thế cho hồ sơ in trên giấy)Cách 2. Gửi 01 bộ hồ sơ in trên giấy, được ký bằng bút mực xanh và xác nhận dấu đỏ (nếu là tổ chức đề cử), bao gồm:

a) Đơn đăng ký tham gia in từ hệ thống OMS;
b) Bài báo công bố công trình khoa học;
c) Thuyết minh công trình khoa học;
d) Lý lịch khoa học (Mẫu TQB03);
e) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (trường hợp công trình khoa học là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng hoặc nhận hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà nước);
f) Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
Văn phòng (phòng 405), Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia.
Số 39 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024. 3936 7750
Thời gian nộp hồ sơ: Trước 16 giờ ngày 31 tháng 12 năm 2021