Thông báo về kế hoạch bảo vệ ĐATN kỳ 2020-2

Thông báo về kế hoạch bảo vệ ĐATN kỳ 2020-2

Viện Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm thông báo về kế hoạch bảo vệ ĐATN kỳ 2020-2 như sau:

Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp trên bình diện cả toàn quốc nên việc tổ chức lễ bảo vệ ĐATN kỳ 2020-2 trong tháng 7 này là rất khó khăn. Vì vậy, Viện dự kiến sẽ tiến hành cho sinh viên bảo vệ ĐATN vào tuần đầu tiên của tháng 8/2021. Tuỳ vào diễn biến dịch bệnh, hình thức bảo vệ online/offline sẽ được Viện thông báo chi tiết sau để phù hợp với toàn bộ sinh viên.

Các em sinh viên chú ý theo dõi và cập nhật những thông báo mới nhất của Viện tại facebook và website.

Website: http://sbft.hust.edu.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/SBFT.HUST

Trân trọng.