Thông báo về việc chỉnh sửa ĐATN sau bảo vệ

Thông báo về việc chỉnh sửa ĐATN sau bảo vệ

Thông báo

Về việc: sửa quyển ĐATN sau bảo vệ

Chuyên ngành KTSH

Học kỳ 2021-2

 

Các hội đồng duyệt Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành KTSH đã kết thúc, bộ môn CNSH xin gửi lời chúc mừng đến các tân cử nhân, tân kỹ sư KTSH.

Theo quy định của bộ môn, các em có 2 tuần để sửa quyển ĐATN theo các nhận xét của phản biện và của hội đồng, sau đó nộp lại. Quyển ĐATN sau sửa cần được duyệt bởi giáo viên hướng dẫn (GVHD) và giáo viên phản biện (GVPB). Sinh viên chủ động liên hệ với GVPB qua email để xin duyệt quyển sau bảo vệ.

Mẫu biên bản giải trình các chỉnh sửa có tại đây.

File mềm ĐATN (sau chỉnh sửa và đã được duyệt) các em nộp về email của các thư ký hội đồng

Hội đồng 01 và 04: thầy Lê Tuân, email tuan.le1@hust.edu.vn

Hội đồng 02: cô Đàm Thúy Hằng, email hang.damthuy1@hust.edu.vn

Hội đồng 03 và 05: cô Nguyễn Thanh Hòa, email hoa.nguyenthanh@hust.edu.vn

Tiêu đề email DATN-20212-MSSV-tên sv (ví dụ: DATN-20212-20174401-Tạ Đức Anh)

Định dạng file: PDF

Tên file giống tiêu đề email (DATN-20212-MSSV-tên sv)

 Bản cứng ĐATN sau chỉnh sửa có đầy đủ chữ ký của GVHD, GVPB kèm Biên bản giải trình các chỉnh sửa: nộp về phòng 208-C4 vào ngày 26/08/2022 (9h00 – 17h00)

 

Bộ môn CNSH