THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

Thông tin chi tiết về các ngành tuyển sinh 2023 của Viện CNSH&CNTP 

1.Thông tin chung

  • Cơ hội việc làm

Sinh viên Viện CNSH&CNTP hàng năm có nhiều cơ hội nhận học bổng của Trường, của các tổ chức doanh nghiệp và các quỹ học bổng trong và ngoài nước.

  • Cơ hội thực tập

Trong quá trình học tập tại Viện CNSH&CNTP, Sinh viên có cơ hội thực tập tại các Viện nghiên cứu, các công ty, doanh nghiệp hàng đầu trong nước về lĩnh vực Sinh học và Thực phẩm. Đặc biệt, sinh viên có rất nhiều cơ hội đi thực tập tại các trường Đại học, các Viện nghiên cứu là đối tác của Viện trên Thế giới.

  • Cơ hội việc làm

Sinh viên được đào tạo tại Viện CNSH&CNTP, sau khi tốt nghiệp có thể tham gia công tác tại các vị trí sau:

Cử nhân và kỹ sư ngành kỹ thuật thực phẩm

1. Quản lý kỹ thuật sản xuất theo các dây chuyền sản xuất thực phẩm.
2. Thiết kế, lắp đặt, vận hành các dây chuyền sản xuất thực phẩm. Tổ chức điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý chất lượng các sản phẩm thực phẩm, tư vấn đầu tư chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực thực phẩm.
3. Nghiên cứu tại Viện nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghệ chế biến nông sản thực phẩm.

Cử nhân và kỹ sư ngành kỹ thuật sinh học

1. Có thể làm việc trên nhiều lĩnh vực, ở nhiều phạm vi khác nhau: y tế, dược phẩm, nông nghiệp, chế biến thực phẩm, môi trường tại các cơ quan nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng, các cơ quan quản lý (sở khoa học, các bộ ngành liên quan).
2. Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất các sản phẩm sinh học trong các viện nghiên cứu.
3. Thiết kế, vận hành dây chuyền sản xuất, tổ chức và điều hành sản xuất, quản lý công nghệ trong lĩnh vực sinh học, công nghệ môi trường, nông nghiệp, y tế…
4. Tư vấn, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực kỹ thuật sinh học.

Thông tin chi tiết tuyển sinh đại học xem tại đây  

2. Các chương trình đào tạo tại Viện CNSH&CNTP

TT Mã tuyển sinh Ngành đào tạo Chỉ tiêu Điểm chuẩn THPT hàng năm
1

BF1

BF1X

BF1Y

Chương trình chuẩn Kỹ thuật Sinh học

80 Năm 2020: 26,2

Năm 2021: 25,34

Năm 2022: 23,25

2 BF2

BF2X

BF2Y

Chương trình chuẩn Kỹ thuật Thực Phẩm 200 Năm 2020: 26,2

Năm 2021: 25,34

Năm 2022: 23,25

3 ET2

ET2X

ET2Y

Chương trình chuẩn Kỹ thuật Y sinh 80 Năm 2020: 26,2

Năm 2021: 25,34

Năm 2022: 23,25

4 BF-E19

BF-E19X

BF-E19Y

Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Sinh học 40 Chưa có
5 BF-E12

BF-E12X

BF-E12Y

Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Thực Phẩm 80  Năm 2020: 26,2

Năm 2021: 25,34

Năm 2022: 23,25

3. Chương trình học mới được đưa ra – Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Sinh học (Elitech Bioengineering)

Từ năm 2023, Viện CNSH&CNTP bắt đầu tuyển sinh Chương trình Tiên tiến Kỹ thuật Sinh học (Elitech Bioengineering) với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Kỹ thuật Sinh học hệ Elitech định hướng trong lĩnh vực Y-Dược và cơ hội hội nhập quốc tế. Đây cũng là một nội dung trọng điểm thuộc định hướng ưu tiên về KHCN sức khỏe của ĐHBKHN.

Chi tiết về chương trình đào tạo xem tại đây