Thực tập tại Đại học Niigita, Nhật Bản

Thực tập tại Đại học Niigita, Nhật Bản

Thời gian dự kiến:
  1. 10 ngày, dự kiến từ Mid August dành cho đối tượng SV năm 3 và 4 (02 suất)
  2. 2 tháng, dự kiến từ tháng 8 dành cho học viên cao học hoặc SV chương trình tích hợp (01 suất)
Các giấy tờ cần nộp:
  1. CV.
  2. Bảng điểm (điểm tích lũy 3.2 trở lên).
  3. Thư giới thiệu.
  4. Giấy chứng nhận sinh viên.
  5. Photocopy hộ chiếu.
  6. Chứng chỉ tiếng Anh.
Hạn nộp hồ sơ trước ngày 8/5. Sinh viên nộp trực tiếp các giấy tờ cần thiết đến địa chỉ Văn phòng Viện (cô Nguyễn Thị Ngân Hà)