Tuyển sinh trình độ Tiến sỹ 2023

Tuyển sinh trình độ Tiến sỹ 2023

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/06/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quy chế tuyển sinh Sau đại học năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 20/QĐ-ĐHBK-TS ngày 04 tháng 01 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Hà Nội:
Căn cứ Quy chế đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3095/QĐ-ĐHBK-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Đại học Bách khoa Hà Nội trân trọng thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2023 theo 26 ngành đào tạo (Phụ lục I) như sau:

 1. Phương thức tuyển sinh:Xét tuyển theo hồ sơ năng lực
 2. Phương thức đào tạo

Đào tạo chính quy với kế hoạch đào tạo chuẩn 3 hoặc 4 năm đối với thí sinh có trình độ thạc sĩ và 4 năm đối với thí sinh có trình độ đại học. Đăng ký học 30TC/1 năm được gọi là toàn thời gian.

III. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

 1. Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:
 2. a) Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học hạng giỏi trở lên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành đào tạo tiến sĩ;
 3. b) Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển;
 4. c) Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ;
 5. d) Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
 6. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
 7. a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
 8. b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;
 9. c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục IIcủa Thôngbáo này, còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố. Thời hạn của các chứng chỉ ngoại ngữ quy định là 2 năm kể từ ngày cấp chứng chỉ.
 10. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
 11. Hồ sơ dự tuyển

 Hồ sơ dự tuyển bao gồm các loại giấy tờ sau đây (mẫu hồ sơ tải trên trang đăng ký dự tuyển online https://ts.hust.edu.vn):

 1. Đơn xin dự tuyển;
 2. Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu người dự tuyển là công chức, viên chức);
 3. Lý lịch tư pháp (nếu người dự tuyển không phải là công chức, viên chức);
 4. Lý lịch khoa học của người dự tuyển;
 5. Lý lịch khoa học của tập thể hướng dẫn khoa học;
 6. Thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu bao gồm các nội dung đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng thực hiện nghiên cứu của người dự tuyển;
 7. Giấy xác nhận đồng ý hướng dẫn nghiên cứu sinh của tập thể hướng dẫn khoa học;
 8. Bản sao công chứng của văn bằng tốt nghiệp và bảng điểm đại học, thạc sĩ. Văn bằng tốt nghiệp do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có thêm chứng nhận của Trung tâm Công nhận văn bằng (Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo);
 9. Văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ;
 10. Đề cương nghiên cứu có chữ ký của người hướng dẫn (6 bản) với nội dung về hướng nghiên cứu hoặc chủ đề nghiên cứu (tổng quan về nghiên cứu liên quan, lý do chọn hướng/chủ đề nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ và kết quả dự kiến);
 11. Bản sao chụp các bài báo khoa học đã công bố (6 bộ).
 12. Kế hoạch học tập nghiên cứu toàn khóa (2 bản)

 1. Thông tin đăng ký dự tuyển
 2. Đăng ký dự tuyển online từ ngày05/04/2023 đến ngày 30/11/2023tại website: https://ts.hust.edu.vn
 3. Nộp hồ sơ dự tuyển từ ngày05/04/2023đến ngày 30/11/2023  và chuyển khoản lệ phí xét tuyển sau khi nộp hồ sơ

– Hướng dẫn chuyển khoản LPXT:

 • Tên tài khoản: Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Số tài khoản:   118000099686
 • Ngân hàng:     Ngân hàng Công thương (Vietinbank) chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội
 • Số tiền:         1.400.000 VND (Một triệu bốn trăm ngàn đồng)
 • Nội dung:      LP xét tuyển NCS2023 “Họ tên”  “Mã số hồ sơ”
 1. Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển và hỗ trợ thủ tục đăng ký:

– Phòng Tuyển sinh, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (P101 nhà C1B)

– Điện thoại: 024 38683407

– Website: https://hust.edu.vn https://ts.hust.edu.vn ./.