Video clip: tuyển sinh 2021 Viện CNSH&CNTP

Video clip: tuyển sinh 2021 Viện CNSH&CNTP

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, là đơn vị nghiên cứu phát triển giải pháp kỹ thuật và công nghệ có năng lực hợp tác, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của thực tế phát triển và sản xuất. Viện là địa chỉ đào tạo tin cậy, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm trong nước và trong khu vực.

Tại Viện CNSH&CNTP, sự sáng tạo của sinh viên được đề cao hàng đầu. Viện cung cấp nền tảng khoa học cơ bản vững chắc, giúp sinh viên tiếp cận với công nghệ mới. Viện tạo môi trường tự do cho sinh viên nghiên cứu và hỗ trợ, thúc đẩy sinh viên tìm tòi học hỏi, thích nghi với thế giới tương lai.
Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm – Đại học Bách khoa Hà Nội: nơi nghiên cứu các ngành khoa học của sự sống và của tương lai
Lựa chọn nằm trong tay bạn! Hãy cùng chúng tôi hướng tới tương lai.

Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm – Đại học Bách khoa Hà Nội: nơi nghiên cứu các ngành khoa học của sự sống và của tương lai.
  •  Chỉ tiêu xét tuyển 2021:
– Kỹ thuật Sinh học (BF1): 120
– Kỹ thuật Thực phẩm (BF2): 200
– Elitech Kỹ thuật Thực phẩm (BF-E12): 80
IFrame
Fanpage: https://www.facebook.com/SBFT.HUST
Group chính thức K66 Viện CNSH&CNTP: https://www.facebook.com/groups/k66.s…