Tuyển dụng: VKIST (viên chức đợt 3 năm 2021)

Tuyển dụng: VKIST (viên chức đợt 3 năm 2021)

 Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) tuyển dụng 2021

Số lượng cần tuyển dụng: 25 viên chức tương ứng với 15 vị trí việc làm, trong đó các vị trí việc làm liên quan chuyên ngành KTTP và KTSH như sau:
  • Phòng Công nghệ thực phẩm: Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ thực phẩm (01)
  • Phòng Công nghệ sinh học: Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ sinh học (02)
  • Phòng Công nghệ tích hợp dựa trên IT-BT: Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ sinh học (01); Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ cảm biến sinh học (01); Nghiên cứu viên lĩnh vực Công nghệ sinh học (01)
Các thông tin chi tiết về Điều kiện đăng ký dự tuyển, Hồ sơ đăng ký dự tuyển, Hình thức tuyển dụng, … ứng viên có thể xem tại đây.