Công ty cổ phần Cryotech Việt Nam thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Cryotech Việt Nam thông báo tuyển dụng

Công ty cổ phần Cryotech Việt Nam thông báo tuyển dụng

Vị trí công việc: NHÂN VIÊN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (KCS) – PHÒNG KỸ THUẬT

Chức năng cụ thể và nhiệm vụ:

TT NHIỆM VỤ YÊU CẦU VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
1 Triển khai thực hiện hiệu chuẩn các thiết bị đo, kiểm định các bình, bồn, vỏ chai, bình lỏng, dàn nạp, trạm nạp khí,… của công ty và khách hàng

QT03.BM02 – Danh sách Máy móc, thiết bị QT03.BM06 – Kế hoạch hiệu chuẩn – kiểm định QT03.BM08 – Biên bản kiểm chuẩn

QT03.BM09 – Đánh giá sau hiệu chuẩn

Chính xác, đúng thời hạn
2 Theo dõi, giám sát, xác nhận quy trình thử thủy lực vỏ chai

1. QT09.HD03e – Sổ Nhật ký thử thủy lực chai

Chính xác, kịp thời
3 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất, nhập về và xuất bán

+ Chất lượng của từng sản phẩm

+ Áp suất, trọng lượng cân, số lượng

+ Nhãn sản phẩm, bao bì, ….

QT09 – Quy trình nạp và xuất sản phẩm khí.

Đảm bảo hàng hóa, sản phẩm đạt chất lượng tốt theo tiêu chuẩn đã công bố.
4 Chạy các máy phân tích để phân tích các sản phẩm khí tinh khiết chất lượng cao, khí hỗn hợp, … của công ty sản xuất, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ (khách hàng)

QT09.BM01 – Phiếu phân tích

QT09.BM02 – Phiếu kết quả phân tích (Xuất khi khách hàng yêu cầu)

Máy sắc ký khí nồng độ thấp: Quy định 2 tuần/tháng
5 Làm, in COA và nhãn sản phẩm

QT09.BM10 – COA khí hỗn hợp – TV

QT09.BM10b – COA khí hỗn hợp – TA

QT09.BM11 – COC- Giấy chứng nhận hợp chuẩn khí tinh khiết

QT09.HD02,HD02b – Dán nhãn sản phẩm

Thông tin chính xác, phù hợp với từng loại khí
6 Phụ trách hồ sơ theo các quy trình ISO 9001:2015 và ISO 17025 của phòng kỹ thuật (Chi tiết trong Nhiệm vụ thực hiện của hệ thống ISO) Đảm bảo quy trình, biểu mẫu theo đúng yêu cầu
7 Báo cáo kết quả và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ định kỳ theo Tuần/ Tháng.

QT04.BM07 – Báo cáo công việc của cá nhân, bộ phận định kỳ

8 Các công việc khác khi có yêu cầu từ Giám đốc và Phó giám đốc

Hoàn thành theo

yêu cầu

Yêu cầu trình độ, chuyên môn: Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Hóa

(Nếu chuyên ngành thuộc lĩnh vực Kỹ thuật khác thì Công ty sẽ đào tạo bổ sung đáp ứng yêu cầu của công viêc)

Mức lương: 8-12 triệu VND/ tháng

Quyền lợi: Các chế độ chính sách theo quy định của Công ty và Nhà nước.

Địa điểm làm việc: Nhà máy Khí Cryotech Việt Nam, Đườn E3, Khu E, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Đình Dù, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên

Ưu tiên: Nam giới, Chỗ ở tại Gia Lâm hoặc Hưng Yên, Bắc Ninh ./.

Thông tin chi tiết xem tại link dưới đây: CRYOVN-Nhan vien ky thuat-KCS