Danh sách đề tài

Danh sách đề tài

 1. Kỹ thuật sơ chế và bảo quản vỏ quế. Tiến bộ kỹ thuật số: 220/QĐ-TCLN-KH&HTQT
 2. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tách chiết cận siêu tới hạn để thu hồi dầu gấc và carotenoid từ khô bã gấc. Đề tài cấp Bộ giáo dục và đào tạo, 2022-2023.
 3. Phương pháp chiết xuất dầu gấc trực tiếp từ màng gấc tươi, Nguyễn Ngọc Hoàng, Motonobu Goto, 2021, Giải pháp hữu ích số 2644
 4. Nghiên cứu mô hình hóa quá trình cô đặc cà chua trên thiết bị cô đặc chân không một nồi 2020
 5. Nghiên cứu công nghệ sấy quả bơ bằng năng lượng vi sóng. T2017-PC-002 2017 – 2018
 6. Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ; thiết kế và chế tạo thiết bị sấy vi sóng bảo quản một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hưng Yên (Đề tài cấp Tỉnh) 2017 – 2018
 7. Nghiên cứu nâng cao hiệu suất thu hồi dầu gấc và giảm thiểu tổn hao carotenoid trong dầu gấc bằng phương pháp chiết xuất dầu trực tiếp từ gấc tươi, 2016-2018, Nguyễn Ngọc Hoàng, Goto Motonobu.
 8. Quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường và hệ thống thiết bị thực hiện quy trình này, 2015, Nguyễn Minh Hệ, Bằng độc quyền giải pháp hữu ích số VN 2-0001336.
 9. Nghiên cứu cơ khí hóa và tự động hóa quá trình sản xuất miến dong sạch. Đề tài cấp Bộ giáo dục và đào tạo 2010-2011.
 10. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị và công nghệ trộn. Đề tài cấp Bộ giáo dục và đào tạo 2009-2010.
 11. Nghiên cứu chế tạo máy nghiền siêu mịn các hạt có dầu. Đề tài cấp Bộ giáo dục và đào tạo 2008-2009.
 12. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống giám sát và điều khiển tự động máy dập tại công ty Xích líp Đông Anh 2006-2007 (Mã số 01C-01/ 06-2006-02). Đề tài cấp Thành phố Hà Nội.
 13. Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị sấy sàng rung nhiều tầng sấy hạt ceramic. Đề tài cấp Bộ giáo dục và đào tạo 2006-2007.