Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

  • Cải tiến và hoàn thiện công nghệ chế biến sau thu hoạch và sản xuất thực phẩm (lương thực, ngũ cốc, sữa, thịt, thủy sản, các sản phẩm lên men, bia rượu, đường, bánh kẹo, chè, ca cao, cà phê, thuốc lá…)
    Nâng cao giá trị gia tăng của phụ phẩm nông nghiệp và của ngành công nghiệp thực phẩm.
  • Nghiên cứu và phát triển các giải pháp đảm nhằm cải thiện chất lượng và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho một số sản phẩm thực phẩm truyền thống của Việt Nam
  • Khai thác tính kháng vi sinh vật và chống oxi hóa của một số hợp chất hợp chất sinh học có nguồn gốc thực vật và vi sinh vật nhằm nâng cao chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm
  • Nghiên cứu và phát triển một số sản phẩm thực phẩm chức năng, sản phẩm có chứa lợi khuẩn (probiotic) cho người, gia súc và nuôi trồng thủy sản