Sakura Science exchange program 2023

Sakura Science exchange program 2023

Năm nay 2023, Viện CNSH&CNTP tiếp tục giới thiệu 03 sinh viên tham gia chương trình Sakura Science exchange program. Sinh viên tham gia chương trình được trải nghiệm 3 tuần tại một phòng thí nghiệm của đối tác, đại học Công nghệ Nagaoka (Nagaoka University of Technology – NUT) cùng các hoạt động giao lưu văn hóa bên lề. Toàn bộ các chi phí sinh hoạt và vé máy bay được tài trợ bởi chương trình.

Dự kiến năm nay các sinh viên sẽ trải nghiệm tại Nhật Bản từ  5th Nov 2023 đến 25th Nov 2023.

Danh sách 9 phòng thí nghiệm/nhóm nghiên cứu của NUT tham gia nhận sinh viên theo chương trình Sakura bao gồm

2) Plant Technology (Assoc. Prof. Yoshinori Takahara)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/plant_technology.html
3) Hakko Science (Prof. Wataru Ogasawara, Assoc. Prof. Yosuke Shida)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/Hakko_Science.html
4) Plant Epigenetics (Assoc. Prof. Taisuke Nishimura)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/plant_epigenetics.html
5) Ion Channels (Prof. Koich Takimoto)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/ion_channels.html
7) Glycobiology (Assoc. Prof. Takeshi Sato)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/glycobiology.html
8) Stem Cell Technology (Assoc. Prof. Kiyoshi Ohnuma)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/stem_cell_technology.html
10) Environmental Biochemistry (Prof. Shoji Takahashi)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/environmental_biochemistry.html
13) Protein Biophysics (Prof. Shun-ichi Kidokoro, Assist. Prof. Tomonori Saotome)
http://bio.nagaokaut.ac.jp/~en/research/protein_biophysics.html
20) Environment-Friendly Material Function and Engineering Laboratory (Prof. Takaomi Kobayashi)
https://www.nagaokaut.ac.jp/j/nyuushi/gb/e/03_materials/03_14.html

Yêu cầu đối với ứng viên

  1. Là sinh viên của Viện CNSH&CNTP, say mê khoa học, năng động, giao tiếp tốt.
  2. Khả năng sử dụng thành thạo tiếng Anh hoặc tiếng Nhật trong giao tiếp và học thuật.
  3. Đã tiêm phòng đầy đủ COVID
  4. Đang tham gia nghiên cứu khoa học tại một nhóm nghiên cứu của Viện.
  5. Ưu tiên sinh viên có định hướng học thạc sỹ.

Nộp hồ sơ

Deadline: 15/07/2023. Hồ sơ bao gồm

  1. CV trình bày bằng tiếng Anh. File pdf.
  2. Motivation letter viết bằng tiếng Anh. File pdf.
  3. Minh chứng khả năng ngoại ngữ. File pdf.
  4. Bảng điểm và các thành tích học tập khác nếu có. File pdf
  5. Minh chứng đã tiêm đầy đủ vaccin COVID

Hồ sơ gửi về email anh.phamtuan2@hust.edu.vn

Thông tin chi tiết về chương trình có tại website: https://ssp.jst.go.jp/en/

Hình ảnh các sinh viên của Viện CNSH&CNTP tham gia chương trình Sakura 2022

 

Viện CNSH&CNTP