Danh sách đề tài

Danh sách đề tài

Đề tài cấp nhà nước

 1. 2017-2020: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ xử lý sinh học có kiểm soát mùi và nước rỉ rác để xử lý chất thải rắn sinh hoạt phù hợp với điều kiện Việt Nam. Đề tài KC.08.17/16-20. Bộ Khoa học và Công nghệ
 2. 2011-2015: Nghiên cứu ứng dụng và phát triển mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến có tận thu và sử dụng năng lượng tái tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn thải hỗn hợp rắn – lỏng từ các lò giết mổ tập trung Đề tài nhánh KC.08.31/11-15.
 3. 2012-2013: Áp dụng sáng chế “Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý nước thải” để xây dựng mô hình xử lý nước thải cho làng nghề sản xuất bánh đa và miến tại thôn Me, xã Tân Hòa, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Dự án CT68/2012-2013/TW-SC3
 4. 2009-2010: Nghiên cứu công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lí nước thải sinh hoạt đô thị. KC-04-23/06-10. Giải VIFOTEC 2011
 5. 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm enzym tái tổ hợp thuỷ phân lignocellulose phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu. KC-04-22/06-10.
 6. 2008-2010: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng bổ sung từ vi sinh vật. Đề tài nhánh KC 04.05/06-10.
 7. 2004-2005: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật Sinh học phân tử vào việc kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm. Đề tài nhánh KC.04.30.
 8. 2003-2005: Nghiên cứu các giải pháp sinh học phân giải các hợp chất nitơ trong điều kiện thiếu khí. Đề tài nhánh KC- 04.21.
 9. 2002-2005: Nghiên cứu công nghệ thu chế phẩm mannanase từ Aspergillus awamori. Đề tài nhánh BK KC 04-20.
 10. 2001-2004: Nghiên cứu công nghệ sản xuất protein tái tổ hợp kìm hãm alpha amylase có giá trị sử dụng trong nông nghiệp. Đề tài nhánh KC 04-14
 11. 2001-2004: Nghiên cứu công nghệ sản xuất axit béo từ một số loại dầu béo bằng enzym lipase. Đề tài nhánh KC 04-07
 12. 2001-2004: Nghiên cứu giải pháp sinh học phân hủy phenol và một số dẫn xuất phenol. Đề tài nhánh KC.04.02
 13. 2001-2004: Nghiên cứu phân lập, tuyển chọn, và tạo chủng sinh tổng hợp enzym colagenase và ứng dụng trong thực phẩm. Đề tài nhánh KC.04.07
 14. 2001-2004: Nghiên cứu thu nhận chế phẩm beta-glucosidase và ứng dụng trong tăng hương, giảm đắng cho một số loại đồ uống. Đề tài nhánh KC 04-07.
 15. 1998-2000: Xử lý nước thải nhà máy thuộc da bằng phương pháp lên men kỵ khí và hiếu khí (phương pháp lọc sinh học). Đề tài KC 02-05B.
 16. 1996-1998: Xử lý nước thải của công nghệ sản xuất bia và tinh bột bằng phương pháp bùn hoạt tính. Đề tài KC 02-05A.
 17. 1991-1996 Nghiên cứu công nghệ sản xuất dấm theo phương pháp chìm Đề tài cấp nhà nước KC 03.04
 18. 1986-1991 Nghiên cứu công nghệ sản xuất dấm theo phương pháp lên men nhanh. Đề tài cấp nhà nước 52D-03-04. Giải pháp hữu ích

Đề tài cấp Bộ

 1. 2021-2025 Nhiệm vụ: “Bảo tồn nguồn gen vi khuẩn lactic có khả năng sinh tổng hợp enzyme PepX và vi khuẩn Bacillus subtilis sinh tổng hợp Nattokinase cao ít tạo độ nhớt trong quá trình lên men”. Thuộc đề án: “Bảo tồn nguồn gen cây trồng, vi sinh vật, vật nuôi phục vụ đào tạo, nghiên cứu và trao đổi thông tin về nguồn gen giai đoạn 2021-2025”./ Bộ Giáo dục và đào tạo.
 2. 2019-2020 Nghiên cứu công nghệ lên men sản xuất polysaccharopeptide PSK và PSP từ nấm Vân chi (Trametes versicolor) ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng. ĐT.05.19/CNSHCB
 3. 2019-2020: Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men sinh tổng hợp lipid và beta-carotene định hướng ứng dụng trong sản xuất chăn nuôi. B2019-BKA-05.
 4. 2016-2018 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học để chế biến và nâng cao hiệu quả kinh tế các sản phẩm từ dong đao làng nghề. Chương trình CNSH trong CN chế biến đến năm 2020. Bộ Công Thương
 5. 2016-2018 Nghiên cứu công nghệ sản xuất nanocellulose từ bã sắn và ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm, dược phẩm. ĐT.07.16/CNSHCB.
 6. 2014-2016 Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất kit phát hiện nhanh độc tố lân hữu cơ, carbamat tồn dư trong nông sản (Dự án sản xuất thử nghiệm).
 7. 2014-2015: Nghiên cứu công nghệ sản xuất Pectic oligosaccharide (POS) bằng enzyme ứng dụng trong chế biến thực phẩm chức năng. ĐT.04-14/CNSHCB. Bộ Công thương.
 8. 2013-2014: Nghiên cứu Công nghệ tiền xử lý bã mía thân thiện môi trường ứng dụng trong sản xuất ethanol. Chương trình NLSH. Bộ Công thương.
 9. 2010-2011: Ứng dụng mannooligosaccharide bổ sung vào thức ăn nuôi tôm. Bộ Giáo dục & Đào tạo
 10. 2010-2011: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chức năng từ đậu tương lên men dùng cho người bệnh tiểu đường. Bộ NN&PTNT
 11. 2009-2010: Đánh giá tính chất prebiotic của chế phẩm mannooligosaccharid sản xuất từ bã cơm dừa theo phương pháp sinh học. Bộ Giáo dục và đào tạo
 12. 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm nấm đối kháng nhằm giảm thiểu sự nhiễm tạp aflatoxin trên thóc với sự hỗ trợ của kỹ thuật PCR. Bộ Giáo dục và đào tạo
 13. 2007-2008: Nghiên cứu phát triển và ứng dụng kỹ thuật DNA macroarray áp dụng cho phân tích phát hiện sớm dạng trực khuẩn lao kháng thuốc. B2007-01-149-TĐ.
 14. 2007-2008: Nghiên cứu sản xuất thử nghiệm bộ sinh phẩm phát hiện độc tố vi khuẩn tụ cầu trong các sản phẩm thực phẩm thịt và sữa. Bộ Y tế
 15. 2006-2007: Nghiên cứu công nghệ sản xuất thực phẩm chưc năng từ Bacillus subtilis. Bộ Giáo dục & Đào tạo
 16. 2005-2007: Nghiên cứu ứng dụng một số giải pháp Công nghệ Sinh học trong chế biến, bảo quản và kiểm soát an toàn nông sản thực phẩm. Dự án ươm tạo công nghệ. Bộ Giáo dục & Đào tạo
 17. 2005-2007: Xây dựng qui trình phát hiện nhanh các vi sinh vật gây hại trong sản xuất sữa dựa trên các kỹ thuật sinh học phân tử. Bộ Giáo dục & Đào tạo

Đề tài hợp tác quốc tế

 1. 2015-2016 : Nghiên cứu sản xuất đường có khả năng lên men từ cellulose sử dụng enzyme và nồng độ chất khô cao. BioAsie HTMS
 2. 2013-2014 : Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nghị đinh thư với Nhật 10/2012/HĐ-NĐT
 3. 2008-2010 : Nâng cao giá trị phụ phẩm nông nghiệp để sản xuất nguyên liệu thế hệ 2 trong nền công nghệ sinh học trắng. Đề tài hợp tác khối cộng đồng Pháp ngữ (PER)
 4. 2006-2008 A multi-institutional approach to combating HIV/AIDS , malaria and TB through a concerted programme of education and networking of major vietnamese institute. Đề tài hợp tác quốc tế do cộng đồng Anh tài trợ
 5. 2006-2007: Ô nhiễm nấm và tích lũy mycotoxin; Đánh giá rủi ro cho cách tiếp cận chất lượng. Đề tài hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện công nghệ Phnompenh, Cam Pu Chia và Đại học Monpellier II, Cộng hòa Pháp.
 6. 2005-2007: Nghiên cứu động học quá trình sản xuất axit glutamic bởi lên men sử dụng môi truowngf chứa sắn. Đề tài hợp tác trong mạng lưới nghiên cứu Génie des procédés appliqués à Agro-alimentaire. Đề tài hợp tác giữa Đại học Bách khoa Hà Nội, Viện công nghệ Phnompenh, Cam Pu Chia và Đại học Bách khoa Nancy, Cộng hòa Pháp.
 7. 2005-2007: Phát triển và chuẩn hoá kít DNA phát hiện nhanh Listeria monocytogenes và Bacillus cereus ứng dụng trong kiểm soát chất lượng thực phẩm. VLIR-HUT IUC/AP05\Prj3\Nr1.

Đề tài cấp Thành phố

 1. 2014-2015: Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong đao tại xã Minh Quang Huyện Ba Vì Thành phố Hà Nội
 2. 2013-2014: Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong thực phẩm dựa trên kỹ thuật LAMP
 3. 2012-2013: Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm enzym trong công nghệ sản xuất bánh mì Mã số: 01C-06/03-2012-2.
 4. 2012-2013: Nghiên cứu thu nhận và ứng dung enzym trong quá trình nghiền bột giấy. Đề tài 01C-06.
 5. 2009-2010: Nghiên cứu sản xuất các thực phẩm chức năng từ đậu tương.
 6. 2007-2008 Nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị trộn sục khí tầng sôi cao tải để lắp đặt cho các thùng lên men
 7. 2006-2007: Nghiên cứu sử dụng chế phẩm sinh học xử lí nước hồ bị ô nhiễm.
 8. 2005-2006: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng bộ kit sinh học phân tử phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong thực phẩm. ĐL/02-2005-2

Đề tài cấp trường (5 năm gần đây)

 1. 2020: Nghiên cứu thu nhận và bước đầu ứng dụng peptid kìm hãm tyrosinase từ bã đậu tương hỗ trợ bảo quản nấm tươi sau thu hoạch. T2020-PC-005
 2. 2020: Nghiên cứu ảnh hưởng của hạt nano sắt ô xít trong đất lên sự phát triển của thực vật. T2020-PC-001
 3. 2018: Khảo sát sự có mặt của vi khuẩn Chloroflexi trong môi trường ở Việt Nam
 4. 2017: Xây dựng bộ sưu tập xạ khuẩn có khả năng sinh tổng hợp hệ enzyme cellulase ứng dụng trong phân bón
 5. 2017: Thăm dò khả năng sử dụng hạt nano sắt oxit để xử lý nước ô nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật.
 6. 2016: Nghiên cứu sự biến đổi hoạt tính estrogen trong quá trình phân huỷ sinh học của bisphenol A và một số đồng phân bisphenol bởi chủng vi khuẩn Sphingomonas fuliginis OMI.
 7. 2015: Nghiên cứu dịch tễ học phân tử các chủng L. monocytogenes phân lập từ thực phẩm tại Việt Nam
 8. 2015: Nghiên cứu tuyển chọn hệ enzyme cellulase ứng dụng trong sản xuất vi sợi cellulose vi sợi từ bã mía đã qua xử lý
 9. 2014 Khảo sát khả năng khử mực giấy báo bằng hỗn hợp enzyme cellulase và xylanase

Hợp đồng tư vấn kỹ thuật

 1. 2018 Hợp đồng tư vấn kỹ thuật “ Ứng dụng Phụ gia thực phẩm: Chất tạo ngọt Sucralose trong sản xuất thạch rau câu”