Tuần báo Fobic số 2: Làm cách nào để một số loại nước ngọt có ga không sinh năng lượng?