2017

2017

BÀI BÁO TRONG NƯỚC NĂM 2017
 1. Trương Quốc Phong, Khuất Hữu Thanh, Trần Thị Thanh Hà, Đặng Vũ Hoàng. 2017. Tối ưu mã di truyền để biểu hiện protein Orf2 của porcine circovirus trong Escherichia coli. Tạp chí Khoa học Kỹ thuật Thú y, XXIV(2) 12-19
 2. Phan Đình Hiếu, Nguyễn Đức Trung. 2017. Thiết kế bộ điều khiển quan sát trượt Super – Twist cho máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 38, 254 – 258.
 3. Nguyễn Đức Trung, Vũ Huy Khuê, Nguyễn Đức Nam. 2017. Nhận dạng quá trình sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng nhằm đề xuất phương án tối ưu năng lượng quá trình. Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội, 38, 126 – 129
 4. Tran Thi Thu, Nguyen Thi Duyen, Nguyen Dang Quyet, Ngo Thi Ngai, Nguyen Quang Tung, Vu Hong Son, Vu Dinh Hoang, Le Dang Quang. 2017. Extraction optimization of Annonaceae seeds for the preparation of a botanical pesticide against mealworm Tenebrio molitor and superworm Zophobas morio. Vietnam Journal of Chemistry, 55 (3) 52-58
 5. Hoang Quoc Tuan, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu. 2017. Changes in composition of flavour precursor amino acid in leaves of tea (Camellia sinensis) during orthodox black tea processing. Journal of Science and Technology, 55 (1) 1-7
 6. Đặng Minh Hiếu. 2017. Silver and gold nanoparticles: a toxicological aspect. Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường ĐH kỹ thuật, 118 (E).
 7. Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách, Phạm Thị Thùy Giang.Trần Liên Hà. 2017. Nghiên cứu chế tạo chế phẩm vi sinh xử lý nước thải làng nghề chế biến tinh bột dong riềng từ các chủng Bacillus bản địa. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn , 8, 82-88
 8. Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Cách, Lê Thị Lan, Trần Liên Hà. 2017. Nghiên cứu tái sứ sụng bã thải dong riềng để nuôi trồng nấm sò trắng Pleurot Florida.    Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam, 5(16) 54-58
 9. Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà. 2016. Nghiên cứu ứng dụng polygamma glutamic axit trong cải thiện chất lượng giò lụa. Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam, 4 (4) 60-64
 10. Nguyen Van Loi, Hoang Dinh Hoa. 2017. Nghiên cứu tách chiết và xác định hoạt tính sinh học của các cấu tử tạo hương trong tinh dầu vỏ quả phật thủ  . Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn, 42-47.
 11. Nguyễn Văn Tuấn, Lê Văn Tri, Nguyễn Lan Hương. 2017. Nghiên cứu hoạt chất glucosinolate (GLS) và khả năng chống ôxy hóa trong rau mầm họ cải trên một số loại giá thể. Tạp chí dinh dưỡng và thực phẩm, 13(1), 51-57.