2021

2021

Các bài báo trong nước năm 2021

 1. Phạm Anh Tuấn, Vũ Thị Nga, Tạ Phương Thảo, Nguyễn Thị Hạnh. Tối ưu hoá một số thông số công nghệ bảo quản quả ớt bằng kỹ thuật bao gói khí điều biến. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn; Vol. 401, 51-58 (2021) ISSN: 1859-4581
 2. Le Minh Chau, DoThi Hoa Vien, Ho Phu Ha. Study on antioxidant activity of phytoestrogen extracts from soy germ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Vol. 58 (6A), 270-279 (2021) ISSN: 2525-2518
 3. Đỗ Thị Thanh Hường, Nguyễn Gia Long, Chu Kỳ Sơn, Nguyễn Tiến Thành. Nghiên cứu trích ly và thuỷ phân protein từ bã rượu gạo công nghiệp định hướng ứng dụng trong thực phẩm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp Việt Nam; Vol. 122, 106-112 (2021) ISSN: 1859-1558
 4. Nguyễn Thị Hạnh*, Nguyễn Thị Thanh Xoan, Vũ Thu Trang, Nguyễn Văn Hưng, Nguyễn Tiến Cường. Ảnh hưởng của một số yếu tố công nghệ tới quá trình lên men nước quả Thanh long ruột đỏ Lập Thạch, Vĩnh Phúc. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật (2021) ISSN: 2354-1083
 5. Thi Phuong Thao Phan, Le Nguyet Anh Pham, Hong Son Vu. Effect of extraction solvents on quality of Vietnamese tea (Camellia sinesis O.Kuntze) seed oil. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 59, 137-148 (2021) ISSN: 2525-2518
 6. Nguyen Quang Duc, Nguyen Thi Que, Nguyen Duc Doan, Nguyen Xuan Phuong, Luong Hong Nga. Effect of coagulating pH on Mo tofu qualities. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 59, 196-205 (2021) ISSN: 2525-2518
 7. Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh. Factors enhancing the accumulation of beta-carotene in Rhodotorula taiwanensis ct1. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 58 (6A), 299-307 (2021) ISSN: 2525-2518
 8. Nguyễn Thị Thảo, Hoàng Quốc Tuấn, Cung Thị Tố Quỳnh, Vũ Hồng Sơn. Discrimination of vietnamese green teas from different geographical origins by aroma profile using HS-SPME/GC–MS. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 58, 82-90 (2021) ISSN: 2525-2518
 9. Nguyễn Thị Hạnh, Trần Thị Mai, Nguyễn Văn Hưng. Khảo sát sự biến đổi một số chỉ tiêu chất lượng của của quả nhãn lồng Hưng Yên ở giai đoạn cận thu hái. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn; Vol. 406, 86-93 (2021) ISSN: 1859-4581
 10. Dao Thi Thanh Xuan, Phi Quyet Tien, Le Thanh Ha. Enzymatic sacharification of alkaline pretreated rice straw by cellulase from Cellulosimicrobium sp. mp1. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 58, 244-252 (2021) ISSN: 2525-2518
 11. Hoang Quoc Tuan, Nguyen Xuan Huy, Nguyen Xuan Loi, Lai Quoc Dat, Nguyen Hoang Dung, Cung Thi To Quynh. Differentiation of Vietnamese coffee origin and cultivars by amino and fatty acid profile analysis preliminary study. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 58, 288-298 (2021) ISSN: 2525-2518
 12. Trần Thị Hương, Nguyễn Thị Thùy Linh, Phùng Thị Thủy, Phạm Tuấn Anh, Tô Kim Anh. Thu hồi polysaccharide-Krestin (PSK) từ sinh khối nấm Vân chi Trametes versicolor BRG04 của quá trình lên men chìm. Tạp chí công thương; Vol.44, 44-47 (2021) ISSN: 0866-7756
 13. Nguyễn Hải Vân, Lưu Việt Hà, Hoàng Thị Kim Anh, Phan Thanh Tâm. Nghiên cứu khả năng bảo quản thịt heo tươi bằng hỗn hợp tinh dầu quả màng tang (Litsea cubeba) và chitosan ở nhiệt độ lạnh. Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn. Vol. 408, 81-88 (2021) ISSN: 1859-4581
 14. Nguyen Hoang Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Thi Thanh, Pham Thi Quynh, Nguyen Tien Thanh, Nguyen Lan Huong. Changes of bacterial consortia in enrichment of deproteinized natural rubber with Sapa soil. Vietnam Journal of Science and Technology; Vol. 59, 302-311 (2021) ISSN: 0866-708x
 15. Đặng Thị Tuyết Ngân, Phạm Như Quỳnh, Phạm Đức Chinh, Vũ Ngọc Hà, Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Minh Tân. Đánh giá tác động của quá trình hạ thủy phần mật ong bằng công nghệ Jeva lên một số chỉ tiêu hóa lý của mật ong hoa cà phê. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Vol. 7, 69-76 (2021) ISSN: 1859-4581
 16. Phan Thi Phuong Thao , Tran Thi Thu Hang , Pham Le Nguyet Anh, Vu Hong Son. Investigating the Potential of Vietnamese Tea Seed Oil (Camellia sinensis O.Kuntze) for the Enhancement of Oxidative Stability in Vegetable Oils. Vietnam Journal of Argricaltural Science, VNUA; Vol. 4, 955-964 (2021) ISSN: 2588-1299
 17. Nguyễn Tiến Thành, Trần Thị Na, Nguyễn Thị Lâm Đoàn, Nguyễn Hoàng Anh. Beta–galactosidase của chủng Lactobacillus fermentum FV4: từ tuyển chọn chủng đến xác định đặc tính tạo galacto-oligosaccharide của enzyme. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam; Vol. 19, 745-755 (2021) ISSN: 1859-0004
 18. Phan Thị Phương Thảo, Nguyễn Vĩnh Hoàng, Lê Minh Nguyệt, Vũ Hồng Sơn. Dầu hạt chè (Camellia sinensis O. Kuntze) – tổng quan về tính chất hoá lý và khả năng ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, VNUA; Vol. 19, 782-794 (2021) ISSN: 2588-1299
 19. Trần Văn Tài, Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Đức Trung. Modeling and simulate alcohol fermentation process by simulink. Tạp chí khoa học và công nghệ; Vol. 57, 138-142 (2021) ISSN: 1859-3585
 20. Phan Thị Phương Thảo, Giang Trung Khoa,Vũ Hồng Sơn. Ảnh hưởng của một số thông số trong quá trình trích ly đến khả năng kháng oxy hóa của dầu hạt chè (Camellia Sinensis O. Kuntze). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, VJST; Vol. 63, 63-67 (2021) ISSN: 1859-4794
 21. Nguyễn Chính Nghĩa, Vũ Hồng Sơn, Hồ Phú Hà, Vũ Thu Trang. Development of freeze-dried Red Dragon fruit Yoghurt containing probiotic. Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Vol. 147 (2021) ISSN: 2354-1083
 22. Đỗ Thành Nam, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Thu Phương, Trần Liên Hà, Nguyễn Chí Dũng. Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh hoc xử lý nước rỉ rác. Rừng và môi trường; Vol. 105-106, 37-44 (2021) ISSN: 1859-1248