Đề tài tiêu biểu

Đề tài tiêu biểu

* Đề tài cấp nhà nước

 1. 2009-2010: Nghiên cứu tạo chế phẩm enzym tái tổ hợp thuỷ phân lignocellulose phục vụ sản xuất cồn nhiên liệu. KC-04-22/06-10.
 2. 2009-2010: Nghiên cứu tạo chủng E. coli tái tổ hợp mang gen mã hóa PDC và ADHII từ Zymomonas mobilis lên men cồn từ được C5 và C6. Chương trình CNSH chế biến.
 3. 2011-2012: Phân tích so sánh hệ protein của chủng vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm và kháng đa thuốc phân lập tại Việt nam. Nafosted.
 4. 2012-2013: Cố định beta-galactosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri L103 biểu hiện trong Lactobacillus plantarum sử dụng liên kết chitin lên vật liệu chitin, ứng dụng cho sản xuất galacto-oligosaccharide từ lactose (Bộ Khoa học và Công nghệ). Nafosted.
 5. 2013-2015: Nghiên cứu sản xuất và sử dụng chế phẩm vi sinh vật để nâng cao hiệu quả xử lý nước thải nhà máy chế biến cao su. Chương trình CNSH Nông nghiệp
 6. 2014-2015: Nghiên cứu phát triển phương pháp, công cụ phân tích nhanh vi sinh vật gây bệnh và độc tố trong các sản phẩm thủy sản
 7. 2014-2015: Nghiên cứu quy trình công nghệ tạo chế phẩm CoQ10 từ Agrobacterium tumefaciens tái tổ hợp để sản xuất thực phẩm chức năng. Chương trình CNSH chế biến
 8. 2018-2020 Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm Lactoferrin từ Pichia pastoris tái tổ hợp để sản xuất thực phẩm chức năng. Bộ Công Thương.

* Đề tài cấp Thành phố

 1. 2009-2010: Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng DNA macroarray cho phân tích phát hiện sớm đồng thời trực khuẩn lao và trực khuẩn lao đa kháng thuốc trên bệnh nhân lao Hà nội. Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội.

* Đề tài cấp Bộ

 1. 2010-2011: Nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm probiotic chất lượng cao và ứng dụng trong một số sản phẩm chức năng. Bộ Giáo dục và đào tạo.
 2. 2013-2014: Nghiên cứu phát triển bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Norovirus trong các loại nhuyễn thể và thực phẩm chế biến không gia nhiệt dựa trên kỹ thuật RT-LAMP. B2013.01.51.Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 3. 2014-2015: Nghiên cứu tạo bộ sinh phẩm dạng que thử phát hiện nhanh virus rota gây tiêu chảy ở trẻ em. Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 4. 2015-2016: Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật DNA macroarray phát hiện nhanh các đột biến gen liên quan đến tính kháng thuốc của vi rút viêm gan B. Bộ Giáo dục và Đào tạo

* Đề tài hợp tác quốc tế

 1. 2012-2014: Hợp tác nghiên cứu chuyển hóa sinh học phụ phẩm và chất thải của sản xuất cao su tự nhiên cho mục tiêu phát triển nhiên liệu sinh học thế hệ hai và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Nghị đinh thư với Nhật10/2012/HĐ-NĐT
 2. Nghiên cứu phát triển phương pháp, công cụ phân tích nhanh vi sinh vật gây bệnh và độc tố trong các sản phẩm thủy sản. 06/2014/HĐ-NĐT.
 3. 2015-2016: Production de carbone cellulosique fermentescible par biocatalyse sous haute teneur en matière sèche. BioAsie HTMS.
 4. 2014-2017: Nghiên cứu phát triển phương pháp, công cụ phân tích nhanh vi sinh vật gây bệnh và độc tố trong các sản phẩm thủy sản (Nghị định thư Việt Nam – Ý).