Quy chế và nội quy

Quy chế và nội quy

QUY CHẾ CỦA TRUNG TÂM

Điều 1. Trung tâm nghiên cứu và phát triển Công nghệ Sinh học (CRDB) là đơn vị được đầu tư tập trung, phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, tuân thủ quy chế hoạt động của PTN đầu tư tập trung và mọi nội quy và quy chế hoạt động chung của Viện, Trường.

Điều 2. Làm việc tại PTN:
Mọi cán bộ của viện có nhu cầu làm việc tại PTN cần đăng ký làm việc với thư ký trung tâm. Cán bộ khác của trường có nhu cầu làm việc tại PTN của TT, đề nghị liên hệ BGĐ trung tâm. Các cán bộ thuộc cơ quan ngoài Trường làm việc tại PTN thông qua phương thức các hợp đồng nghiên cứu cụ thể.
Giáo viên hướng dẫn trực tiếp đăng kí cho sinh viên, học viên cao học và NCS do mình hướng dẫn làm việc và sử dụng thiết bị tại các PTN của trung tâm với thư ký trung tâm, chịu trách nhiệm và hướng dẫn việc sử dụng các thiết bị của sinh viên tại PTN.

Điều 3. Cán bộ, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh trước khi sử dụng các thiết bị của trung tâm phải được các cán bộ chuyên trách hướng dẫn sử dụng thiết bị. Một số thiết bị chuyên dụng chỉ do cán bộ chuyên trách vận hành (xem danh mục cụ thể tại TT). Người sử dụng thiết bị bắt buộc phải ghi nhật ký sử dụng máy, phát hiện và báo cáo tình trạng máy và thiết bị với cán bộ phụ trách ở cụm PTN nếu có bất thường.

Điều 4. Giờ làm việc của PTN theo quy định của Trường.
Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng: 8h00 – 1700
Cán bộ có nhu cầu làm việc ngoài giờ cần đăng ký trước 01 ngày với thư kí trung tâm. Sinh viên làm việc ngoài giờ cần có sự đồng ý của giáo viện và do giáo viên hướng dẫn chịu trách nhiệm.
Việc mượn sách, nộp Giấy lấy hóa chất và Đơn đăng ký làm việc Trung tâm chỉ nhận vào ngày thứ 6 hàng tuần.

Điều 5. Kinh phí nghiên cứu:
Cán bộ thực hiện nghiên cứu tại PTN tự chịu trách nhiệm về hóa chất và dụng cụ tiêu hao.
Thầy cô giáo hướng dẫn chịu trách nhiệm về kinh phí nghiên cứu của sinh viên do mình hướng dẫn. Nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên đăng ký làm việc tại PTN tự chịu trách nhiệm về chi phí các tiêu hao nhỏ phục vụ làm việc trong PTN (theo thông báo của trung tâm).

Điều 6. Cán bộ trung tâm có trách nhiệm đảm bảo cho các PTN của trung tâm hoạt động thường xuyên và phục vụ tốt nhất cho công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường, Viện.

NỘI QUY PHÒNG THÍ NGHIỆM

 1. Khi vào làm việc trong PTN của trung tâm cần phải:
  • Đọc kỹ nội quy PTN và các hướng dẫn an toàn PTN.
  • Đeo thẻ làm việc, mặc áo lab-coat.
  • Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng thiết bị trước khi sử dụng.
  • Khi sử dụng lần đầu phải có sự hướng dẫn của cán bộ PTN.
 2. Chỉ được sử dụng các thiết bị đã đăng ký. Khi sử dụng thiết bị phải đăng ký trước, kiểm tra tình trạng thiết bị và ghi sổ nhật ký sử dụng thiết bị. Trong khi sử dụng nếu gặp sự cố gì phải báo ngay cho cán bộ PTN để khắc phục, không được tự ý điều chỉnh.
 3. Sau khi sử dụng phải vệ sinh thiết bị, nơi thao tác. Không tự ý di chuyển các thiết bị trong PTN hoặc đưa ra ngoài PTN.
 4. Tất cả các hoá chất, các mẫu, các ống giống, các dụng cụ thí nghiệm đều phải ghi rõ tên, ngày tháng chuẩn bị và người chuẩn bị. (Đối với các hóa chất và mẫu không có nhãn mác, PTN sẽ tiến hành tiêu hủy).
 5. Không ăn uống, hút thuốc lá trong PTN. Không tập trung nói chuyện riêng, gây ồn ào trong giờ làm việc tại PTN. Không được mang vũ khí, các chất cháy nổ vào PTN. Không tự tiện lấy đồ dùng của PTN và của người khác.
 6. Người lạ, người không có nhiệm vụ không được phép vào PTN.
 7. Vệ sinh PTN:
  • Khi hoàn thành xong công việc, yêu cầu dọn toàn bộ các hoá chất và dụng cụ thí nghiệm vào ngăn tủ của mình.
  • Sáng thứ sáu tuần đầu tiên của tháng, PTN sẽ tiến hành tổng vệ sinh. Yêu cầu tất cả mọi người có mặt đầy đủ. Các cá nhân không có mặt, sẽ được bố trí dọn vệ sinh bù.
  • Cần giữ gìn vệ sinh chung và tiết kiệm điện, nước…. Người cuối cùng trước khi ra khỏi phòng thí nghiệm phải tắt các thiết bị, điện, nước và khoá cửa cẩn thận.
 8. Khi thấy người khác vi phạm nội quy của PTN cần nhắc nhở. Nếu vi phạm ở mức độ nghiêm trọng cần báo ngay cho cán bộ PTN để sớm có biện pháp giải quyết.
 9. Cán bộ, sinh viên làm việc tại PTN khi gặp sự cố về điện, nước và các sự cố khác phải báo ngay cho cán bộ PTN.
 10. Mỗi người làm việc tại PTN đều có trách nhiệm thực hiện nội quy này và tuân thủ sự quản lý của cán bộ PTN. Người vi phạm nội quy:
  • Lần đầu sẽ bị ngừng làm việc trong 1 tuần. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ bị tăng nặng gấp đôi hoặc đình chỉ làm việc.
  • Tuỳ theo mức độ hư hại gây ra cho thiết bị có thể bị phê bình, cảnh cáo hoặc phải bồi hoàn