Dịch vụ và sản phẩm

Dịch vụ và sản phẩm

* Dịch vụ:

  • Cung cấp các dịch vụ phân tích: chỉ tiêu vi sinh vật, nhận diện vi sinh vật bằng giải trình tự gen, xác định hoạt tính enzyme, phân tích và tinh chế protein, phân tích ELISA, HPLC (đường, axit hữu cơ, axit amin, các hoạt chất sinh học…), các phân tích theo yêu cầu khác
  • Cung cấp dịch vụ: biểu hiện gen và sản xuất protein/enzyem tái tổ hợp tinh sạch, tổng hợp gen, phát triển và sản xuất que thử nhanh,..
  • Đào tạo: sinh học phân tử, kỹ thuật gen, kỹ thuât phân tích protein/enzyme, kỹ thuật lên men, thu hồi và hoàn thiện sản phẩm,..

* Sản phẩm và Công nghệ chuyển giao, hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm

Hiện nay Trung tâm đã phát triển thành công một số công nghệ, sản phẩm có thể chuyển giao và thương mại hóa:

  • Que thử xác định độc tố tụ cầu
  • Que thử phát hiện virus rota (BK-Rota)
  • Que thử phát hiện virus viêm gan B (BK-HBV)
  • Kit phát hiện virus Dengue,
  • Chế phẩm probiotic Bacillus subtilis (bào tử, sinh dưỡng), B. clausii (bào tử, sinh dưỡng), Lactobacillus acidophillus, L. casei,….
  • Quy trình nhân – giữ giống và nuôi cấy Cordyceps militaris (nấm ký sinh Đông Trùng Hạ Thảo)
  • Các sản phẩm từ nấm Đông trùng Hạ Thảo Cordyceps militaris : Trà, Dịch chiết, Quả thể tươi và khô

Ngoài ra, Trung tâm luôn sẵn sàng hợp tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới cũng như giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu khác