Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên R&D Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Thực phẩm
Tuyển dụng Kỹ sư Kỹ thuật thực phẩm
Địa điểm làm việc: Hà Nội Số lượng tuyển dụng: 10.
Địa điểm mới: Tòa nhà D6 – Đại học Bách Khoa Hà Nội Thời gian: Từ 8h00- 12h00 ngày thứ 7, ngày 6/4/2019.
Flyer Ngày hội tư vấn việc làm 06/04/2019
Tiếp nối thành công của “Ngày hội tư vấn việc làm – JobFair 2018”, năm nay Viện CNSH và CNTP, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục tổ chức “Ngày hội tư vấn việc làm – JobFair 2019” vào tháng 4/2019. Nó thực sự là ngày hội không chỉ với các bạn sinh viên mà còn với tất cả các doanh nghiệp tham gia. Có thể khẳng định như thế, bởi vì sao?
Xem chi tiết...