Đề tài KHCN cấp Thành phố/Tỉnh

Đề tài KHCN cấp Thành phố/Tỉnh

 1. Nghiên cứu và hoàn thiện quy trình công nghệ; thiết kế và chế tạo thiết bị sấy vi sóng bảo quản một số loại nấm ăn và nấm dược liệu tại tỉnh Hưng Yên. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên. TS. Nguyễn Đức Trung, 2017-2018
 2. Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm sinh học có bản chất tự nhiên phối hợp một số phụ gia an toàn để bảo quản nguyên liệu thủy sản ở tỉnh Quảng Nam. (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). PGS.TS. Phan Thanh Tâm, 2015-2017
 3. Nghiên cứu giải pháp công nghệ thích ứng để xử lý chất thải làng nghề sản xuất tinh bột dong đao tại xã Minh Quang, huyện Ba Vì (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). GS.TS. Nguyễn Văn Cách, 2014-2015.
 4. Nghiên cứu công nghệ sản xuất nước mía giải khát từ cây mía tím (Sở Khoa học & Công nghệ Hòa Bình). GS.TS. Hà Duyên Tư, 2013-2014.
 5. Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm phát hiện nhanh Listeria monocytogenes trong thực phẩm dựa trên kỹ thuật LAMP (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). ThS. Phùng Thị Thủy, 2013-2014.
 6. Nghiên cứu thu nhận và ứng dụng enzym trong quá trinh nghiền bột giấy (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). PGS.TS. Nguyễn Thị Xuân Sâm, 2012-2013.
 7. Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm enzym trong sản xuất bánh mỳ (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). TS. Đặng Minh Hiếu, 2012-2013.
 8. Nghiên cứu qui trình tách chiết, tinh chế các hợp chất có hoạt tính sinh học thuộc nhóm Saponin của bã hạt cây Du trà và thử nghiệm trong bảo quản một số loại quả có múi tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Tú, 2012-2013.
 9. Nghiên cứu bảo quản nguyên liệu thịt (lợn, bò, gà) bằng chế phẩm sinh học nisin và axit hữu cơ tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). TS. Nguyễn Liêu Ba, 2011-2012.
 10. Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất đồ uống chứa probiotic và polyphenol chè xanh tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). TS. Vũ Hồng Sơn, 2010-2011.
 11. Nghiên cứu chế tạo và ứng dụng DNA macroarray cho phân tích phát hiện sớm đồng thời trực khuẩn lao và trực khuẩn lao đa kháng thuốc trên bệnh nhân lao Hà nội tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). TS. Lê Quang Hòa, 2009-2010.
 12. Nghiên cứu sản xuất các thực phẩm chức năng từ đậu tương (Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội). PGS.TS. Trần Liên Hà, 2009-2010.