Đề tài NAFOSTED

Đề tài NAFOSTED

  1. Thủy phân tinh bột sống (sắn và khoai lang) ở nhiệt độ thấp và ở nồng độ chất khô cao: từ nghiên cứu động học và cơ chế thủy phân đến cải thiện hiệu suất thủy phân. TS. Nguyễn Tiến Cường, 2017-2019.
  2. Nghiên cứu đặc tính của tập hợp vi khuẩn phân hủy cao su thiên nhiên. PGS. TS. Nguyễn Lan Hương, 2017-2019.
  3. Cố định beta-galactosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri L103 biểu hiện trongLactobacillus plantarum sử dụng liên kết chitin lên vật liệu chitin, ứng dụng cho sản xuất galacto-oligosaccharide từ lactose (Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Nguyễn Tiến Thành, 2012-2013.
  4. Nghiên cứu đặc tính chức năng của aminoreductone và tối ưu hóa sự tạo thành aminoreductone trong phản ứng Maillard (Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Vũ Thu Trang, 2012-2013.
  5. Nghiên cứu tuyển chọn vi khuẩn sinh tổng hợp peptidase thủy phân peptide dạng opioid (exorphins) có nguồn gốc thực phẩm (Bộ Khoa học và Công nghệ). PGS.TS. Hồ Phú Hà, 2009-2010.
  6. Phân tích so sánh hệ protein của chủng vi khuẩn lao Mycobacterium tuberculosis nhạy cảm và kháng đa thuốc (Rifampicin và Isoniazid) phân lập tại Việt Nam (Bộ Khoa học và Công nghệ). TS. Trương Quốc Phong, 2011-2012.