Báo cáo hội nghị, hội thảo

Báo cáo hội nghị, hội thảo

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2021

 1. Truong Quoc Phong, Trinh Van Toan, Nguyen Thi Nguyet, Nguyen Hoang Anh, Nguyen Quang Anh, Dang Thi Viet Huong, Ngo Thu Huong, Vo Viet Cuong. Development of Lateral Flow Test Strip for Detection Antibodies Against Orientia Tsutsugamushi. Proceeding of The 15th SEATUC Symposium, pp.145-150 (2021) ISSN: 2186-7631
 2. Truong Quoc Phong, Nguyen Thi Hien, Tran Van Son, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien. Generation of Recombinant SARS-CoV-2 RBD Protein and Its Specific Antibody. Proceeding of The 15th SEATUC Symposium, pp.134-139 (2021) ISSN: 2186-7631
 3. Lương Hồng Nga, Lê Thị Thu Hường. Ảnh hưởng của chất làm nở đến chất lượng bánh bông lan. Kỷ yếu hội nghị Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm thiên nhiên lần thứ 7 (2021)

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2019

 1. Le Minh Chau, Do Thi Hoa Vien. Optimization of phytoestrogen extraction from soy germ. Proceeding of The 13th SEATUC Symposium pp. 540-543 (2019) ISSN: 2186-7631
 2. Le Ngoc Cuong, OH. JONG TEAK. Numerical and experimental investigation on ejector noz zle for r404a heat pump system. 1st Asian Conference on Cold Chain (ACCC) Sep. 23-25, 2019, Wuhan, China; ID: ID 034
 3. Nguyen Thi Minh Tu, Vu Hong Son, Hoang Quoc Tuan. Overview on Oils quality in Vietnamese Market and Health value of Rice Bran Oil. 12th Regional Conference on Chemical Engineering (RCChE 2019) Oc. 15 – 17, Ho Chi Minh city, Vietnam
 4. Nguyen Thi Thanh, Tran Phuong Thao, Vu Thi Hoa, Pham Thi Quynh, Takahiro Watari, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, To Kim Anh, Nguyen Lan Huong. Performance of a UASB reactor for natural rubber processing wastewater treatment using cultivated polyvinyl alcohol beads. THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SUMPOSIUM (ABBS2019) Nov. 13 – 15, Hanoi, Vietnam
 5. Lan Hoang, Thi Thuy Phung, Kim Anh To, Lan Huong Nguyen. Identification of microbial communities associated with coal in the Red River basin, Vietnam. THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SUMPOSIUM (ABBS2019) Nov. 13 – 15, Hanoi, Vietnam
 6. Luu Thi Huyen, Pham Tuan Anh, To Kim Anh. Newly isolated oleaginous yeasts and their intracellular lipid accumulation ability. THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SUMPOSIUM (ABBS2019) Nov. 13 – 15, Hanoi, Vietnam
 7. Pham Thi Ly, To Kim Anh, Pham Tuan Anh. Beta-carotene production using Rhodotorula mucilaginosa on sugarcane molasses. THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SUMPOSIUM (ABBS2019) Nov. 13 – 15, Hanoi, Vietnam
 8. Yosuke Shida, Takanobu Iwamoto, Pham Tuan Anh, To Kim Anh, Wataru Ogasawara. Screening of oleaginous yeast from Vietnamese environment. THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SUMPOSIUM (ABBS2019) Nov. 13 – 15, Hanoi, Vietnam
 9. Tran Thi Huong, To Kim Anh, Pham Tuan Anh. Submerged fermentation of Trametes versicolor brg04 (yunzhi mushroom) for psk production. THE 14TH ASIAN BIOHYDROGEN BIOREFINERY AND BIOPROCESS SUMPOSIUM (ABBS2019) Nov. 13 – 15, Hanoi, Vietnam
 10. Phạm Thị Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Ngô Thu Hường, Trương Quốc Phong. Development of immunochromatographic strip for the simple and rapid detection of aflatoxin M1. Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc 2019 – 26/10/2019, Tp Hồ Chí Minh
 11. Nguyễn Mạnh Hùng, Hoàng Văn Vinh, Hồ Phú Hà, Trịnh Tam Kiệt. Investigation on culture conditions of Cordyceps militaris for application in functional food and pharmaceutical products. Kỷ yếu hội nghị Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm – QMFS 2019, 15 – 16/11/2019, Hà Nội

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2018

 1. Nguyễn Mai Cương, Nguyễn Thị Minh Tú, Vũ Ngọc Hoàng, Đoàn Thị Xuân Liễu; “Tinh chế Curcumin chiết tách từ củ nghệ vàng Việt Nam (Curcuma longa L. ) và bán tổng hợp Tetrahydrocurcumin”; Proceedings of National Scientific Conference Chemical, Material and Environmental Engineering for Sustainable Development; trang 79-84; 01/2018 (ISBN: 978-604-913-713-6)
 2. Đỗ Thị Hoa Viên, Đỗ Thị Thảo; “Độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của hỗn hợp alkaloid chiết xuất từ lá đu đủ Carica papaya L.”; Tuyển tập Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 6, Hà Nội, trang 30-39; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-771-6)
 3. Nguyễn Văn Công, Đỗ Thị Hoa Viên, Đặng Diễm Hồng; “Định tên hai loài vi tảo biển (Thalassisosira pseudonana và Thalassiosira weissflogii) dựa trên hình thái tế bào và phân tích gen 18S rRNA”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018, trang 21-27; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 4. Do Thi Thao, Nguyen Thi Nga, Nguyen Thi Cuc, Do Thi Phuong, Do Thi Hoa Vien; “Antioxidant and hepatocyte protective activities isoflavones extracted from soybean germ”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018, trang 626-630; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 5. Phan Thanh Tâm, Nguyễn Mạnh Cường; “Nghiên cứu ứng dụng dịch chiết từ củ gừng (Ziniber officinale), củ riềng (Alpinia ofcinarum) để bảo quản cá nục (Decapterus Lajang)”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; trang 281-287; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 6. Tiền Tiến Nam, Nguyễn Chính Nghĩa, Phạm Tuấn Anh, Chu Kỳ Sơn; “Application of vacuum to improve efficiency of non-cook process at very high gravity for ethanol production”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018, trang 417-422; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 7. Lê Tuân, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Lan Hương, Lê Quang Hòa; “Đánh giá khả năng tạo nattokinase tái tổ hợp trong Bacillus subtilis wb800n dựa trên các hệ vector pht43 và pht254”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; trang 436-440; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 8. Cao Thị Kim Chi, Quản Lê Hà; “Một số yếu tố ảnh hưởng đến họa tính chống oxi hoá của bã đậu nành thủy phân bằng enzyme protease”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; trang 364-351; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 9. Lê Thanh Hà, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Phương Thanh; “Thu nhận và xác định đặc tính chế phẩm chitinase thu từ Penicillium oxalicum 20B”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 10. Nguyễn Thị Thanh, Quản Lê Hà; “Hoạt tính chống oxy hóa của đậu nành thủy phân và ứng dụng trong sản xuất bánh mỳ gối”; Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên, Lần thứ 6, RDNP 2018; trang 56-64; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-771-6).
 11. Mạc Thế Vinh, Quản Lê Hà, Nguyễn Thanh Hằng; “Nghiên cứu sử dụng enzyme từ nấm mốc Aspergillus oryzae để thủy phân protein từ bã đậu nành”; Kỷ yếu hội thảo Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên, Lần thứ 6, RDNP 2018; trang 40-47; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-771-6).
 12. Pham Tuan Anh, Luu Xuan Chinh, To Kim Anh; “Potential value-added production from cassava bagasse: glucose and nanocellulose”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; trang 389-396; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 13. Luu Xuan Chinh, Phung Thi Thuy, To Kim Anh, Pham Tuan Anh; “Effect of cellulase treatment on nano-fibril cellulose production from paper pulp”; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; trang 397-402; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 14. Pham Thi Ngoc, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ngo Thu Huong, Truong Quoc Phong; “Development of immunochromatographic strip for the simple and rapid detection of aflatoxin M1”; Proceedings of National Biotechnology conference 2018; trang 288-294; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 15. Nguyen Thi Ngoc Anh, Pham Thi Ngoc, Ngo Thu Huong, Truong Quoc Phong; “Production and application of anti-aflatoxin B1 antibody for the development of a lateral flow immunoassay test strip”; Proceedings of National Biotechnology conference 2018; trang 300-307; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 16. Trịnh Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Tình, Trương Quốc Phong (2018). Nghiên cứu tạo cấu trúc biểu hiện tái tổ hợp pPICZA::bLfopt để biểu hiện Lactoferrin bò trong Pichia pastoris; Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ Sinh học Toàn quốc 2018; trang 308-314; 10/2018 (ISBN: 978-604-913-759-4).
 17. Tăng Thị Chính, Phùng Đức Hiếu, Đặn Thị Mai Anh, Nguyễn Minh Thư, Bùi Văn Cường, Nguyễn Văn Cách; “Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật chịu nhiệt và chịu hạn làm tác nhân để phát triển giải pháp công nghệ ủ sinh học hút hiếu khí chất thải rắn sinh hoạt không phát thải ô nhiễm môi trường nước và môi trường khí”; Tuyển tập báo cáo khoa học lần thứ 2 của Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08.17/16-20; trang 291-299, 2018 (ISBN: 978-604-971-982-0).
 18. Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà, Lê Đức Bảo; ”Thử nghiệm thiết kế và gia công chế tạo modul thử nghiệm bể ủ sinh học hiếu khí chất thải rắn sinh hoạt không phát thải mùi và phát thải nước rỉ rác“; Tuyển tập báo cáo khoa học lần thứ 2 của Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08.17/16-20; trang 300-304, 2018 (ISBN: 978-604-971-982-0).
 19. Nguyễn Văn Xá, Nghiêm Xuân Sơn, Đỗ Xuân Trường, Nguyễn Thị Mai Hoa, Nguyễn Văn Cách; ”Nghiên cứu xây dựng chế độ sấy làm khô chất thải rắn thải sinh hoạt sau ủ sinh học hiếu khí“; Tuyển tập báo cáo khoa học lần thứ 2 của Chương trình nghiên cứu KH&CN phục vụ bảo vệ môi trường và phòng tránh thiên tai, mã số: KC.08.17/16-20; trang 305-309, 2018 (ISBN: 978-604-971-982-0).

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2017

 1. S07-FBT-08 Production of Pectic Oligosaccharides (POS) in a Membrane Bioreactor. Nguyen Thi Xuan Sam, Nguyen Tien Thanh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 2. S07-FBT-13 Optimization for Proteolytic Hydrolysis Spent Brewer’s Yeast by Continuous Circulation Method. Nguyen Thi Thanh Ngoc, Dinh Van Thuan, Dinh Van Thanh, Quan Le Ha. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 3. S06-FD-08 Study on Selection of Suitable Technology Parameters of Fermentation and Drying, Ripening for Producing Dry Fermented Sausages with Different Diameters in Vietnam. Tam Phan Thanh, Duc Nguyen Thi Hoai. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 4. S14-FF-09 Effect of Some Factors on Proteolytic Degradation of Tropical Silver Carp Surimi (Hypophthalmichthysharmandi). Do Thi Yen, To Kim Anh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 5. S04-FA-08 Verification of Isotope Ratio Analysis Method for Monoterpene Hydrocarbons by GC-MS and GC-TOFMS. Nguyen Thi Thao, Masayoshi Sawamura. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 6. S02-FPC-11 Analysis of Oleoresin Extracted from Ginger Rhizomes Plated in North Central Region of Vietnam by Liquid Chromatography-Mass Spectrometry (LC-MS). Chau Le T. M., Tu Nguyen T. M., Thang T. D. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 7. S18-FM-01 Effect of Pretreatment Methods on Granular Starch Hydrolysis of Cassava Flour. Tien Cuong Nguyen, Thi Thuy Linh Hoang, Son Chu Ky and Hong Nga Luong. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 8. S05-FP-03 Selection of the Saccharification Method for the Low Alcohol Beer Production Technology. Hai Pham Thi Thanh, Anh Ho Tuan, Hoa Hoang Dinh. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017
 9. Nguyễn Minh Tân, Cung Thị Tố Quỳnh. Pectinase pre-treatment of lychee fruit flesh during production of lychee juice concentrate. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế SEATUC, 13,14/3/2017.
 10. Nguyễn Thị Thảo, Masayoshi Sawamura. Development of the GC-MS analytical method for the determination of the isotope ratio of Linalool in yuzu essential oil from different geographical origins. The 5th Analytica Vietnam Conference, 29-30 March, 2017.
 11. Vũ Thu Trang, Truong Thu Hang, Nguyen Thi Thao. Effects of Aminoreductone against the growth of Listeria monocytogenes in medium and milk. The 5th Analytica Vietnam Conference, 29-30 March, 2017.
 12. Takaaki Kurihara (Waseda), Yoshihiko Inagaki (Waseda), Hieu Minh Dang (HUST), Vo Huu Cong (VNUA), Yutaka Sakakibara (Waseda). PHYTO-FENTON PROCESS – Fenton reaction with vegetation systems. Proceeding of the 5th International Conference on Water, Energy and Environment / Feb 28 – Mar 2, 2017, UAE. paper ID: 114
 13. Hoang Dinh Hoa, Nguyen Van Loi. Study on the constituents and biological activity of the oil of Pasiflora incarnata peel in Lao cai. The 5th Analytica Vietnam Conference, 29-30 March, 2017.
 14. Nguyen Thi Xuan Sam, Nguyen Tien Thanh. 2017. Production of Pectic Oligosaccharides (POS) in a membrane bioreactor. Proceedings of the 15th Asean conference on food science and technology. Vol 2. 2017, 52-57
 15. Ha Thi Hong Nguyen, Huyen Ngoc Nguyen, Linh Le Khanh and Sam Thi Xuan Nguyen. 2017. Procedure for obtaining gellan from fermentation broth with Sphingomonas paucimobilis GL12. Proceedings of the 15th Asean conference on food science and technology. Vol 2. 2017, 58-63.
 16. Nguyen, T.C., Hoang, T.T.L., Chu-Ky, S., Luong, H.N. 2017. Effect of pretreatment methods on granular starch hydrolysis of cassava flour. 15th Asean Conference on Food Science and Technology, Ho Chi Minh city – Vietnam. pp. 121-127.
 17. Tran Phuong Thao, Dang Minh Hang, Vu Thi Hoa, Nguyen Thi Thanh, Takahiro Watari, Masashi Hatamoto, Takashi Yamaguchi, Nguyen Lan Huong. Anaerobic granular sludge formation in a UASB reactor using polyvinyl alcohol gel beads as bio-carrier. Book of extended abstract of The 10th conference on environmental engineering 2017 (RC EnvE 2017), Hanoi, 10/2017, 212 – 215.
 18. Do Thi Hoa Vien, Ngo Nhat Quang, Ngo Minh Sam. ANTICACER ACTIVITY OF CARPAINE ISOLATED FROM CARICA PAPAYA LEAVES IN VIETNAM. Proceeding của Hội nghị Quốc tế ASAM6 “The 6th Asean Symposium on Advanced Material”, Hanoi, September 27-28/2017, p. 274-277.
 19. Pham Kim Dang, Tran Hiep, Nguyen Thi Vinh, Nguyen Tien Thanh, Chu Ky Son. Effect of cassava dried distiller’s grains from ethanol production on performance of growing pig. International conference on Agricultural Development in the context of International Intergration: Opportunities and Challenges (ICOAD2016), December 7-8, 2016, Hanoi, Vietnam 71-78. ISBN : 987-604-924-245-8.
 20. Hoang Quoc Tuan*, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu. The relationship between volatile compounds and aroma quality of orthodox black tea (Camellia sinensis). Spise 2016, 4th International Symposium, July 29-31, VietNam
 21. Nguyen Ngoc Hoang, Nguyen Thi Hop, Mononobu Goto. Extraction of gac oil from Momordica conchinchinesis by using dimethyl ether. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 18-24.
 22. Đỗ Thị Kim Oanh, Cung Thi Tố Quỳnh. Nghiên cứu thành phần chất thơm thu nhận từ tỏi tây (Allium ampeloprasum L.) và cần tây (Apium graveolens L.). Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 33-40.
 23. Nguyen Quoc Doan, Vu Hong Son. Analysising factors affecting student’s decision on choosing product in Hanoi: carbonated soft drinks. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 41-47.
 24. Trần Thị Thu Thủy, Cung Thị Tố Quỳnh. Đánh giá thực trạng kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm của người trực tiếp tham gia chế biến thực phẩm trên các tuyến phố ẩm thực đêm tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 58-65.
 25. Bùi Thị Hà Ly, Cung Thị Tố Quỳnh. Đánh giá thực trạng điều kiện đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại một số bếp ăn tập thể trên địa bàn thành phố Hà Nội trong năm 2015-2016. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 66-74.
 26. Pham Thi Trang, Nguyen Thi Quynh Hoa, Ngo Xuan Dung, Nguyen Van Thuy, Nguyen Thi Minh Tu. Essential oil of Rosemary officinalis L. Planted in Hoa Binh, Viet Nam. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 75-82.
 27. Nguyen Thị Thảo. Xác định hàm lượng hítamin trong một số sản phẩm thủy sản bằng phương pháp HPLC. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 83-93.
 28. Trần Thị Thanh Tâm, Lê Thị Hồng Hảo, Nguyễn Thị Thảo. Đánh giá hàm lượng asen, sắt, kẽm, đồng trong thịt gia cầm bằng kỹ thuật phổ hấp thụ nguyên tử ASS. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 102-109.
 29. Vu Thi Minh Hang, Tu Viet Phu. Does gazing behaviour predict consumers’s choice? An empirical study on moon cake images with Vietnamese cosumers. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý Chất lượng và An Toàn Thực phẩm QMFS 2017, 19-20/10/2017, 110-119.
 30. Vũ Thu Trang, Đặng Tiến Thành, Lưu Anh Văn, Nguyễn Thị Ninh, Dương Thị Dự, Chu Kỳ Sơn. Ứng dụng chế phẩm enzyme dịch hóa trong quá trình dịch hóa bột gạo lứt để sản xuất các sản phẩm đồ uống từ gạo lứt. Hội thảo các trường đại học kỹ thuật vói sự phát triển bền vững của tỉnh Đồng Tháp, 1/10/2017, 108-113.
 31. Nguyen Thi Thanh Ngoc, Dinh Van Thuan, Dinh Van Thanh, Quan Le Ha (2017). Optimization for proteolytic hydrolysis spent brewer’s yeast by continuous circulation method. Proceedings of AFC the 15th Asean conference on Food science and technology, Vol.2, 14-17 November, 2017, 70-78. ISBN:978-604-67-1006-6

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2016

 1. Nguyen Quang Duc, Luong Hong Nga, Nguyen Xuan Phuong, Nguyen Thi Bich. Effect of soy protein fraction on tofu properties. Hội thảo Tiến bộ kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất. 2016. pp 237-243. ISBN: 978-604-95-0038-1
 2. Phan Thanh Tâm, Lê Ngọc Biên. Nghiên cứu lựa chọn chế phẩm lên men bề mặt phù hợp cho quá trình lên men, làm, làm chín xúc xích lên men khô. Proceeding Hội thảo khoa học toàn quốc 2016 – Tiến bộ kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất. Hội thảo khoa học 60 năm TL Trường, 10/2016, NXB Bách Khoa Hà Nội, trang 221-228. ISBN: 978-604-95-0038-1.
 3. Tien-Thanh Nguyen, Hoang Anh Nguyen, Thu-Ha Nguyen, Dietmar Haltrich. Sakacin-based expression vectors for Lactobacillus cell factories. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất. Hanoi, Oct 2016. ISBN: 978-604-95-0038-1
 4. Vu Minh Trang, Nguyen Minh He, Nguyen Duc Trung, Nguyen Ngoc Hoang. Study on equipment of microwave – assisted water distillation essential oil from cinnamon (Cinnamomum cassia blume). Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất. Tháng 10/2016, pp 214 – 220, ISBN: 978-604-95-0038-1
 5. Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Phan Minh Thụy (ĐHBKHN), Hoàng Hải Hà (ĐHNN). Nghiên cứu quá trình tách ẩm và phát triển thiết kế thiết bị sấy vi sóng phục vụ chế biến bột gấc. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu tới sản xuất. Tháng 10/2016, pp 103 – 110, G21. ISBN: 978-604-95-0038-1
 6. Nguyễn Thị Thanh Thư, Cung Thị Tố Quỳnh. Khảo sát thực trạng tình hình quản lý an toàn thực phẩm với một số cơ sở dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ kỹ thuật Thực phẩm – Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất, Hà Nội. 10-11/10/2016. ISBN 978-604-95-0038-1
 7. Bùi Anh Hoàng, Cung Thị Tố Quỳnh. Khảo sát sơ bộ thói quen lựa chọn sản phẩm bánh bông lan của người tiêu dùng tại Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Tiến bộ kỹ thuật Thực phẩm – Kỹ thuật Sinh học: Từ nghiên cứu đến sản xuất, Hà Nội, 10-11/10/2016 ISBN 978-604-95-0038-1
 8. Đỗ Quang Huy, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu sự biến đổi về thành phần chất thơm chiết tách từ vỏ quả vải (Litchi chinensis) thu hái tại vùng Lục Ngạn (Bắc Giang) trong quá trình bảo quản. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 5, Vinh 8/2016. ISBN 978-604-913-477-7
 9. Phan Thị Thanh Hải, Nghiêm Hương Giang, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến quá trình chưng cất thu nhận và xác định thành phần bay hơi của tinh dầu lá ổi (Psidium guajava L.) thu hái tại vùng Cự Khối, Long Biên. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 5, Vinh 8/2016. ISBN 978-604-913-477-7
  10. Ngô Minh Sâm, Đỗ Thị Hoa Viên. Nghiên cứu chiết xuất và tinh sạch alkaloid tổng số từ lá đu đủ carica papaya linn. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về “Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất”. Hà Nội 10-11/10/2016. ISBN: 978-604-95-0038-1
 10. Nguyen Truong Giang, Nguyen Van Binh, Tran Thi Thu Hoai. Survey on growth potential of yeasts isolated from breast milk in the medium of plant. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về “Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất”. Hanoi, p.141-147, 2016. ISBN: 978-604-95-0038-1
 11. Do Khac Uan and Chu Ky Son. Effect of membrane module position in reactor on membrane fouling during separation of wet distiller grains from whole distillage of rice based-based ethanol distillery. Kỷ yếu hội thảo toàn quốc về “Tiến bộ Kỹ thuật Thực phẩm và Kỹ thuật Sinh học: từ nghiên cứu tới sản xuất”. Hà Nội 10/2016,133-140. ISBN: 978-604-95-0038-1
  13. Lê Thế Xuân, Khuất Hữu Thanh, Vũ Ngọc Út, Phạm Anh Tuấn. Đa dạng vi khuẩn Vibrio ở một số ao nuôi tôm công nghiệp tại Bạc Liêu, Cà Mau. Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc: Tiến bộ Kỹ thuật thực phẩm và kỹ thuật sinh học: từ nghiên cứu đến sản xuất. Hà Nội 10/2016; 1-8. ISBN: 978-604-95-0038-1
 12. Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy thu nhận enzyme từ vi sinh vật và khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến thủy phân rong chaetomorpha linum bằng enzyme. Hội nghị khoa học thanh niên, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 2016. ISBN: 978.604.913.4944

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2015

 1. Do Thi Thu Ha, Luong Trinh Thuy Linh, Nguyen Thi Ngoc Anh, Ngo Thu Huong, Nguyen Dang Hien, Truong Quoc Phong. Optimization of a lateral flow immunoassay test strip for the sensitive detection of rotavirus in fecal samples. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium 2015
 2. Nguyen Thi Hanh, Ho Phu Ha, Man Thi Phương Anh, Nguyen Xuan Phuong, Pham Anh Tuan. Potential use of organic acids for inhibition of fungi isolated from Ninhthuan grape. Hội Thảo Kỹ Thuật hóa học và môi trường hướng tới phát triển bền vững, RCChE 2015; 29/11-1/12, trang 233-238
 3. Nguyễn Ngọc Hoàng; Chiho Uemori, Wahyudiono, Hideki Kanda, Motonobu Goto. Extraction of carotenoid rich oil from Gac using supercritical carbon dioxide. Joint international Symposium on ‘Regional Revitalization and Innovation for social contribution and e-ASIA funtional materialsand biomass Utilization’ JISRI e-ASIA 2015
 4. Le Thanh Mai, Vu Thi Phuong, Bui Thi Thu Hang, Mai Dinh Vuong, Pham Ngoc Hung, Luong Hong Nga, Chu Ky Son. Influence of some factors on the simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation and valorization of ethanol by-products. Proceedings of Starch Update, 2015, pp 132-139
 5. Luong Hong Nga, Bui Thi Thu Hang, Pham Thi Thuy, Nguyen Tien Thanh Pham Kim Dang, Chu Ky Son. Assesment of biochemical and nutritional value of distiller dried grains from some ethanol plants in Vietnam for animal feeding. Processing of International Conference on Animal Feeding In South East Asia: Challenges and Prospects AFSEA, 2015
 6. Luong Hong Nga, Nguyen Xuan Truong, Nguyen Xuan Phuong. Effect of some substances on rice-starch based edible film physical properties. Proceedings of Starch Update, 2015, pp 159-163,
 7. Luong Hong Nga, Chu Ky Son, Nguyen Thi Hoai Duc, Tu Viet Phu, Lateef Sanni, Keith Tomlins and To Kim Anh. Effect of High Quality Cassava Flour on cookies quality. Proceedings of Starch Update 2015, pp 42-46
 8. Tham Ba Hoang Phong, Hoang Quoc Tuan. The relationship between some flavour precursor compounds and taste quality of orthodox black tea (camellia sinensis) produced in vietnam’s northerm. International VBfoodNet 2015 Conference on Food Technology: “Towards a more efficient use of natural resources”. 2015
 9. Truong Quoc Phong, Trinh Thi Hong Nhung, Nguyen Lan Huong. Molecular cloning and expression of nattokinase in Bacillus megaterium. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2015
 10. Trương Quốc Phong, Đỗ Thu Hà. Optimization of culture conditions for high-level expression of human rotavirus VP6 protein in Escherichia coli. The Proceeding of the 9th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, 2015
 11. Nguyen Thi Thao, Masayoshi Sawamura. Development of analytical method by GC-MS for authenticity of citrus essential oil. VBFoodNet Conference proceedings “Food Technology: Towards a more efficient use of natural resources, 24-26/11/2015
 12. Thanh. N.T., Watari T., Thao, T.P., Tan, N.M., Nghia, P.T., Tanikawa, D., Hatamoto, M., Syutsubo, K., Anh, T.K., Fukuda, M., Yamaguchi, T., Hương, N.L. Evaluation of process performance of UASB reactor for natural rubber processing wastewater treatment. International Conference on Sustainability Initiatives 2015 in cọnnection with 8th ASEAN Environmental Engineering Conference, Malaysia, 24-25 August, 2015.
 13. Đỗ Biên Cương, Trương Quốc Phong, Lê Quang Hòa, Tô Kim Anh. Phân tích nhanh độc tố và vi sinh vật gây bệnh: một số công cụ sinh học mới được phát triển tại đại học bách khoa hà nội. Kỷ yếu Hội thảo Câu lạc bộ Khoa học – Công nghệ các trường đại học kỹ thuật lần thứ 48, 2015
 14. Trần Đình Dũng, Phan Thanh Tâm, Hoàng Đình Hòa, Trần Thị Huyền Trang. Đánh giá chất lượng nguồn nguyên liệu tép đồng để lựa chọn sản xuất mắm tép. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm (QMFS2015), Oct-15
 15. Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Đức Trung, Cung Tố Quỳnh, Nguyễn Minh Tân, Từ Việt Phú, Nguyễn Xuân Phương, Nguyễn Minh Hệ, Nguyễn Việt Dũng, Lê Thanh Mai, Chu Kỳ Sơn. Nghiên cứu và phát triển công nghệ bảo quản và chế biến nhằm nâng cao giá trị gia tăng của quả vải. Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ khoa học – công nghệ các trường Đại học kỹ thuật lần thứ 46. Hải Dương, tháng 3 năm 2015, 25-33.
 16. Nguyễn Trường Giang, Nguyễn Hồ Minh Hạnh. Isolation of yeasts from breask milk and application to fermentation. Hội thảo Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm QMFS 2015
 17. Trần Thị Diễm Hằng, Cung Thị Tố Quỳnh. Khảo sát sơ bộ thói quen lựa chọn sản phẩm nước quả của người tiêu dùng tại Hà Nội. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, lần thứ III, Hà Nội, 10,11/11/2015
 18. Dương Thị Thu Hằng, Nguyễn Tất thắng, Đỗ Thị Hoa Viên. Effects of ultrasonic treatments on sulforaphane extract yield from some Vietnamese cruciferae vegetables. Kỷ yếu Hội thảo “Kỹ thuật công nghệ hóa học và môi trường hướng tới phát triển bền vững”, Ninh Bình 11/2015.
 19. Nguyen Ngoc Hoang, Nguyen Minh He, Nguyen Duc Trung, Motonobu Goto. Supercritical carbon dioxide extraction likely subtitutes for traditional production of Gac oil. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm (QMFS2015), 2015, p103-109
 20. Nguyễn Hoàng Ngọc Minh, Quản Lê Hà. Ảnh hưởng của các yếu tố vật lý đến hiệu suất tách chiết polysaccharide từ nấm linh chi. Kỷ yếu hội thảo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (QMFS 2015), Hà nội, 11/2015, 119-128
 21. Nguyễn Văn Tấn, Cung Thị Tố Quỳnh. Đánh giá thực trạng tình hình quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn quận Long Biên (Hà Nội) trong năm 2012-2014. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm, lần thứ III, Hà Nội, 10,11/11/2015
 22. Nguyen Thi Thao, Le Thanh Hung, Hoang Quoc Tuan. Baseline assessment of traceability system in green tea processing factory in Northwestern area of Vietnam. Kỷ yếu hội thảo quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm (QMFS2015), thang 11/ 2015
 23. Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Ngọc Hoàng, Nguyễn Minh Hệ, Triệu Đình Tuệ, Lưu Hoàng Hải, Phạm Văn Dũng, Vũ Huy Khuê, Nguyễn Việt Dũng, Chu Kỳ Sơn. Application of microwave drying technology for animal feed processing from by-products of beer and alcohol factories. Kỷ yếu Hội thảo Quản lý chất lượng và An toàn thực phẩm (QMFS2015) năm 2015, trang 185-192

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2014

 1. Le Ngoc Cuong, Nguyen Minh He, Pham Phu Hung, Jong Taek Oh. Experimental Investigation of mixed convection heat transfer around. 3rd International Conference of Saving Energy in Refrigeration and Air-Conditioning. Chonnam national University at Yeosu, Korea. 2014
 2. Ho Phu Ha, Luong Hong Nga, Tu Viet Phu, To Kim Anh, Wolfgang Tosch Development of Method to Produce Snacks Supplemented with Brewer’s Spent Cassava. Proceedings of 2nd International Conference on Food and Agricultural Science 2014 (ICFAS2014), Auckland November 12-13, 2014
 3. Truong Quoc Phong, Do Thi Thu Ha, Nguyen Lan Huong, Dang Minh Hieu, Nguyen Thanh Hoa, Phung Thi Thuy, Pham Ngoc Thach. Two-dimensional differential in gel electrophoresis analysis of Mycobacterium tuberculosis proteome. The Proceeding of the 8thSEATUC Symposium, 5-8, 2014
 4. Nguyen Viet Phuong, Truong Quoc Phong, Dang Thi Thu. Isolation and screening of the CoQ10 producing Agrobacterium tumefaciens strains from nodules of rose trees in Vietnam. International Workshop on Argicultural engineering and post-harvest technology for asia sustainability, 2014
 5. Tu Viet Phu, Nguyen T.T, Chu K.S, Luong H.N, Nguyen T.H.D, Bennett B, Naziri D, Tomlins K., To K.A. Cassava in Vietnam: overview on value chain and market research for potential use of by-products. 3rd International ISEKI_Food Conference on “Food Science and Technology Excellence for a Sustainable Bioeconomy”, Athens, Greece, 12-23, May, 2014
 6. Hoang Quoc Tuan, Tham Ba Hoang Phong, Vu Hong Son, Nguyen Duy Thinh, Nguyen Thi Minh Tu. Sensory Aroma and Related Volatile Flavour Compound Profiles of Different Black Tea Grades (Camellia sinensis) Produced in Vietnam’s Northern Spise 2014, 4th International Symposium, July 25-27, VietNam
 7. Nguyễn Chí Dũng, Đặng Thị Thu, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà. Tối ưu hóa các điều kiện sinh tổng hợp axit poly gamma glutamic từ chủng vi khuẩn Bacilluss subtilis B5. Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 4 Đà Lạt 11/2014, 239-246
 8. Phạm Thị Thanh Huyền, Bùi Thị Mai Hương, Cung Thị Tố Quỳnh. Nghiên cứu thành phần hóa học và họat tính kháng khuẩn của tinh dầu lá húng quế (Ocimum basilicum) Việt Nam. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ IV, Đà Lạt, p. 301-306, 14,15/11/2014
 9. Le Hoang Lam, Hiroyuki Ukeda. Application of angiotensin-I converting enzyme kit to the screening of antihypertensive inhibitors from some flavanol-rich fruits. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên IV, 14,15/11/2014
 10. Phí Thị Thanh Mai, Trần Liên Hà, Nguyễn Thanh Hằng. Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng lên men axit lactic từ cellobiose. Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ 4, Đà Lạt 11/2014, 203-208
 11. Phan Thanh Tâm, Trần Thị Nhung. Khai thác các thành phần có hoạt tính sinh học từ dịch chiết gừng, riềng và ứng dụng bảo quản tôm. Hội thảo Nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên lần thứ IV. Đà lạt 11-2014, trang 187-193

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2013

 1. To Kim Anh, Pham Tuan Anh, Nguyen Thi Xuan Sam, Le Tuan, Phung Thi Thuy, Pham Hoang Nam, Kieu Van Dong. Screening microbial enzymes for agroresidue valorization and waste treatment. 2nd Asian International Symposium on Environmental Biotechnology, 30-31/5/2013, Nhật Bản
 2. To Kim Anh, Pham Tuan Anh, Nguyen Thi Xuan Sam, Le Tuan, Pham Khanh Dung, Pham Hoang Nam, Nguyen Dang Khoa, Nguyen Phuong Mai,. Microbial enzyme exploitation for biorefining lignocellulosic by-products. Microbial enzyme exploitation for biorefining lignocellulosic by-products. Hội thảo Advanced Biotechnology for environmental protection and Normalized Human life, Tohoku, Nhật Bản 10/ 2013
 3. Nguyen, Tien-Cuong Anne-Archard, Dominique, Coma, Véronique, Cameleyre, Xavier, Lombard, Ericand, To, Kim Anh and Fillaudeau, Luc. In-situ physical analysis of cellulose fibre suspensions during enzymatic hydrolysis. The 9th World Congress of Chemical Engineering – WCCE9. 18-23 August 2013 (Seoul, Korea)
 4. Vu Van Du, Luong Hong Nga. Effect of some parameters on hydroxypropylattion of edible canna (canna edulis K.) starch. Proceedings of “Starch Update 2013”. The 7th international conference on starchTtechnology, Bangkok, Thailand, 21-22nd November, 2013, pp 73-83
 5. Pham Khanh Dung, Pham Hoang Nam, Pham Tuan Anh, Nguyen Xuan Sam, To Kim Anh. Improvement of A. fumigates R22-20 endo-glucanase production by UV mutagenesis. 5th regional conference on Biotechnology: Biotechnology for Biorefinery, 23-24/1/2013, Indonesia
 6. Nguyen Thi Hong Ha, Nguyen Ngoc Huyen, Nguyen Thi Thu Huyen, Nguyen Thi Lan Huong, Do Thi Thu Ha. Screening of Sphingomonas paucimobilis strains for gellan production. International Workshop on Argicultural engineering and post-harvest technology for asia sustainability 2013, Science and Technics publishing house
 7. Quan Le Ha, Le Thanh Ha, Nguyen Thu Hien. Research on inhibitory activity against alpha-amylase of bean molded with Aspergillus oryzae. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Biotechnology, January 22nd-23rd, 2013
 8. Lê Thanh Hà, Dương Ngọc Quỳnh, Quản Lê Hà. Production of a-glucosidase inhibitor by Bacillus subtilis M1. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 09, 2013
 9. Lê Thanh Hà, Nguyễn Sỹ Thắng, Phạm Thu Thủy. Chitin hydrolysis by bromelain and chitinase for chitin olgosaccharides production. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 03, 2013
 10. Pham Khanh Dung, Pham Hoang Nam, Pham Tuan Anh, Nguyen Xuan Sam, To Kim Anh. “Improvement of A. fumigates R22-20 endo-glucanase production by UV mutagenesis. 5th regional conference on Biotechnology: Biotechnology for Biorefinery, 23-24/1/2013, Indonesia
 11. Nguyễn Ngọc Hoàng, Pag-asa D. Gaspillo-DLSU, Julius B. Maridable- DLSU, Roberto M. Malaluan-MSI-IIT, Hirofumi Hinode-TIT, Chris Salim-TIT, Huỳnh K. P. Hạ. Moringa oleifera oil solubility in supercritical carbon dioxide: Empirical model. The 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on Chemical Engineering, Pattaya, Thailand. 8/2/2013
 12. Nguyễn Lan Hương, Nguyễn Tuyết Mai, Phạm Thị Quỳnh, Tô Kim Anh. Optimization of extraction and isolation of nattokinase from fermented soybean. The 5th AUN/SEED-net Regional Conference on Biotechnology. Biotechnology for Biorefinery. BPB 05, 2013
 13. Nguyen Thi Mai Huong, Nguyen Thi Kim Cuc, Tran Kim Dung, Tran Lien Ha, Pham Viet Cuong. Chemical composition and antifugal activity of Vietnamese turmeric aromatic products obtained from Curcuma longa (zingiberaceae) by diffẻent methods. Science works volum LX, “Food Science, engineering and technology), Plodiv 18-19 October 2013. Procedings, 539-546
 14. Nguyen Van Loi, Nguyen Thi Minh Tu, Hoang Dinh Hoa. Study on distillation of Vietnamese citrus fruts and their essential oils compositions. The 3rd analytica Vietnam Conference, 17-18/4/2013
 15. Luong Hong Nga, Phan Thanh Huyen, Vu Van Du, Nguyen Thi Hoai Duc, Tu Viet Phu, Chu-Ky Son and To Kim Anh. Effects of processing methods on High Quality Cassava Flour properties and Vietnamese traditional bread quality. The 7th International Conference on Starch Technology, November 21-22, 2013, Bangkok, Thailand, trang 271-277
 16. Tran Thi Mai Phuong, Phan Thanh Tam. Study on preservation of raw meat by organic acid. Proceeding of International workshop on Agricultural Engineering and Post-harvest technology for Asia sustainability, 5-6 December 2013, Hanoi, Vietnam, Page 562-567.
 17. Nguyen Thi Thao, Nguyen Thi Minh Tu, Nguyen Thanh Liem, Nguyen Mai Huong, Manuella Pintado, To Kim Anh. Investigation on food safety programs in cassava production at SME level in Vietnam. VBFoodNet Conference on Postharvest Technology, Food Chemistry, and Processing: “Developing The Supply Chain Towards More Healthy Food”. 2013
 18. Nga Trinh Thi Thanh, K. Bensadi, E. Dumas, A. Gharsallaoui, M.H. Ly Chatain, P. Degraeve, M. Le Thanh, N. Oulahal. Comparison of the antibacterial activity of Vietnamese Cinnamon essential oil and its chemotype (trans-cinnamaldehyde) in tryptone soya broth (TSB) and in an oil in water emulsion containing TSB: consequences for its use in food preservation. Scientific works Volume LX ‘Food Science Engineering and Technology 2013”, 18-19 October 2013, Plovdiv, Bungari
 19. Dung Le Thi, Hyancinthe Vannier, Son Chu-Ky, Mai Le Thanh. Optimization of simultaneous saccharification and fermentation for lactic acid production from cassava in Vietnam. The 7th International Conference on Starch Technology, November 21-22, 2013, Bangkok, Thailand, trang 304-311
 20. Van Dinh Son Tho, Nguyen Anh Vu, Phan Trung Nghia, To Kim Anh. Identification of The Methanol Stream of Methyl Ester Syntheses. Procceding of 5th regional conference on Biotechnology: Biotechnology for Biorefinery, 23-24/1/2013, Indonesia
  Le Tuan, Pham Tuan Anh, Wataru Ogasawara, Masao Fukada, To Kim Anh. Comparison of Thermo-Chemical Pretreatments for Bioethanol Production from Rubber Wood. 5th regional conference on Biotechnology: Biotechnology for Biorefinery, 23-24/1/2013, Indonesia
 21. Do Thi Hoa Vien, Ho Thi Ha. Research on anti-cancer activity of some extracts from Vietnamese Carica papaya leaves. Proceeding of the 7th SEATUC Symposium, 4-6 March 2013, Bangdung, Indonesia.
 22. Nguyen Tien Cuong and Chu-Ky Son. Simultaneous liquefaction, saccharification and fermentation for ethanol production from rice. The proceedings of National Conference of Biotechnology 2013, 09/2013, Hanoi, Vietnam, 95-98
 23. Vu Kim Dung, Đang Thi Thu, Nguyen Thi Tra My, Le Thi Huyen, Nguyen Thi Xuan Sam. Isolation and selection of high endo polygalacturonase Aspergillus niger for production pectic oligosaccharide (POS). The proceedings of National Conference of Biotechnology, Ha Noi, 09/2013, 313-317.
 24. Nguyễn Chí Dũng, Nguyễn Văn Cách, Trần Liên Hà, Đặng Thị Thu, Đào Văn Minh. Khảo sát các điều kiện thích hợp cho sinh tổng hợp axit poly gamma glutamic của chủng vi khuẩn Bacillus subtilis B5. Proceedings Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Ha Noi, 09/2013
 25. Trần Liên Hà, Nguyễn văn Cách, Nguyễn Thị Thương Thương. Biểu hiện gên mã hóa xylanase từ nấm mốc Aspegillus Niger BH7 vào E. coli BL21. Proceedings Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Quyển 1, 09/2013.
 26. Trần Văn Hiến, Phạm Thị Quỳnh, Nguyễn Lan Hương. Nghiên cứu điều kiện lên men sinh tổng hợp nattokinase của Bacillus subtils từ khô đậu tương. Proceedings Hội nghị khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Hanoi, 09/2013, trang 200-204,
  Phu-Ha Ho and Michelle Catherine Wills. Identification of a potential probiotic strain, Lactobacillus gasseri HA4, from naturally fermented foods. Kỷ yếu hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc, Hanoi, 09/2013. Vol 2. p.157-161
 27. Nguyễn Phương Nhuệ, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Văn Hiếu, Lê Thanh Hà, Phí Quyết Tiến. Đặc điểm phân loại và đặc tính protease của chủng Bacillus amyloliquefaciens CH39. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc 2013, Hanoi, 09/2013, 455-459
 28. Hai Van Nguyen, Son Chu-Ky, Marc Lebrun, Jean-Christophe Meile, Samira Sarter. Antimicrobial activity of essential oils against foodborne bacteria. The proceedings of National Conference of Biotechnology 2013, Hanoi 09/2013, Vietnam, 645-648
  Trương Quốc Phong. Nghiên cứu điều kiện tự cảm ứng biểu hiện protein tái tổ hợp trong Escherichia coli. Báo cáo khoa học Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Hanoi 09/2013. Tập 1, Tr. 163-167
 29. Dương Thị Ngọc Quỳnh, Đồng Thị Hương Trầm, Lê Thanh Hà. Tối ưu điều kiện thủy phân chitin keo thu N-acetyl-D-glucosamine bởi chitinase từ Penicillium oxalicum 20B. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc, Hanoi 09/2013. 508-513
 30. Nguyễn Thị Xuân Sâm, Tô Kim Anh, Cao Văn Sơn, Đặng Thị Thu. Use of enzyme for reduction in pulp refining energy-Laboratory studies. Proceedings of National Biotechnology Conference 2013, Ha Noi 09/2013, 445-449
 31. Phan Thanh Tâm, Vũ Thị Liên, Lê Sỹ Hồng Lam. Nghiên cứu khả năng kháng khuẩn và chống oxy hóa của dịch chiết gừng, riềng, tía tô và ứng dụng trong sản xuất thịt viên. Báo cáo khoa học Hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Quyển 2: Công nghệ sinh học Vi sinh, CN sinh học thực vật, trang 528-532. Hà Nội Tháng 09/2013
 32. Khuất Hữu Thanh, Lê Thế Xuân.Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học Probiotic và ứng dụng trong nuôi tôm thâm canh tại Bạc Liêu. Báo cáo Khoa học Hội nghị CNSH Toàn Quốc, Hà Nội 09/2013; 533-536
 33. Nguyễn Tiến Thành, Đặng Thị Kiều Trang, Alexie Barey, Phạm Mai Lan, Nguyễn Thị Hiền. Tối ưu các điều kiện lên men sinh tổng hợp enzyme beta-galactosidase tái tổ hợp từ Lactobacillus reuteri biểu hiện trong vật chủ Lactobacillus Plantarum WCFS1. Hội nghị Khoa học Công nghệ Sinh học Toàn Quốc, Hà Nội, 09/2013
 34. Phan Thị Hồng Thảo , Đặng Thị Thùy Dương, Phí Quyết Tiến , Vũ Thị Hạnh Nguyên, Quản Lê Hà, Lê Gia Hy. Tinh sạch và một số tính chất của DAAO tái tổ hợp từ Trigonopsis variablilis KCTC 0864. Kỷ yếu Hội nghị khoa học công nghệ sinh học tòan quốc 2013. Hà Nội, 09/2013
 35. Trang, V. T. Antimirobial activity of aminoreductone against induced gastrogenic cancer Helicobacter pylori. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 09/2013, 743-746
 36. Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, La Thị An. Nghiên cứu quá trình lên men sinh khối rong chaetomopha SP. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 09/2013, 621-625
 37. Võ Thành Trung, Lê Như Hậu, Nguyễn Thanh Hằng, Nguyễn Công Mậu. Khảo sát thành phần hóa học rong lục Việt Nam cho ứng dụng sản xuất ethanol. Hội nghị hóa học toàn quốc lần thứ 6, 11, 2013, 223-240
 38. Lê Tuân, Cao Xuân Bách, Tô Kim Anh, Phạm Tuấn Anh. Khảo sát ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng phân đoạn glucan từ bã mía nhờ axit formic. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 09/2013
 39. Đỗ Thị Hoa Viên. Research on extraction and preliminary survey on immunological stimulating activity and acute toxicity of some extracts from Carica papaya L. leaves. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà Nội, 09/2013
 40. Đỗ Thị Yến, Lâm Xuân Thanh, Tô Kim Anh. Influence of setting condition on texture and microstructure of suwari and kamaboko Tilapia surimi gel. Báo cáo khoa học hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc 2013, Quyển 1, Hà Nội 09/2013.

Các bài báo trong Hội nghị, hội thảo năm 2012

 1. To Kim Anh, Dang Thi Thu, Nguyen Xuan Sam, Tran Dinh Man, Vu Nguyen Thanh, Le Quang Hoa, Truong Quoc Phong, Phung Thi Thuy Nguyen Quoc Viet, Nguyen Thuy Mai, Do Thu Ha, Le Tuan, Pham Tuan Anh, Nguyen Lan Huong. Isolation and engineering enzymes for lignocellulose conversion. 1st International GIGAKU conference, Nagaoka, Japan, 3-5/2012
 2. Pham Hoang Nam, Pham Khanh Dung, Nguyen Khoa Dang, Pham Tuan Anh, To Kim Anh. Thermostable fungal endoglucanase from R22-20 for cellulose intercleavage. 5th AUN/SEED-Net Regional Conference on New/Renewable Energy, 26-27/9/2012, Hà Nội
 3. Luong Hong Nga, Ihsan Mabood Qazi, Nguyen Thi Hoai Duc, Lam Xuan Thanh, Le Thanh Mai, Sudip Kumar Rakshit. Effects of bleaching agents on edible canna starch noodle qualities at small-scale production in Vietnam. Proceedings of “Starch Update 2011”, the 5th international conference on starch technology- Bangkok- Thailand, 14-15th February, 2012.
 4. Chu-Ky Son, Nguyen Tien Thanh, Le Thanh Mai and Vu Hong Thang. Biobutanol production via Acetone-Butanol-Ethanol (ABE) fermentation of cassava chips by Clostridium Saccharoperbutylacetonicum DSM 14923. The 6th International Conference on Starch Technology, February 13-14, 2012, Bangkok, Thailand, Kỷ yếu Hội thảo.
 5. Trang, V. T., Thanh, L. X., Takeuchi, H. Study of Antimicrobial Activity of Aminoreductone against the Antibiotic Susceptibility and Resistant Pathogenic Bacteria: Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli and Staphylococcus aureus. International Proceeding of Chemical, Biological and Enviromentant Engineering (IPCBEE) vol. 39 (2012) © (7/2012) IACSIT Press, Singapore, 183-187.
 6. Cung Thị Tố Quỳnh, Nguyễn Hoàng Dũng, Lại Quốc Đạt, Nguyễn Tiến Huy. Nghiên cứu lựa chọn loại gạo lứt thích hợp cho sản xuất gạo mầm (gạo GABA). Hội thảo nghiên cứu và phát triển các sản phẩm tự nhiên – lần thứ III, 9, 10/11/2012
 7. Bùi Thị Thanh, Quản Lê Hà. Nghiên cứu thu nhận dịch thủy phân có hoạt tính kìm hãm ACE từ collagen sụn gà bằng protease. Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất, Hà nội, 12 tháng 12 năm 2012, 690-697