Sở hữu trí tuệ

Sở hữu trí tuệ

BẰNG ĐỘC QUYỀN SÁNG CHẾ

 1. Phương pháp chiết tách các hợp chất proanthocyanidin A2 và 4-O-Sulfo-beta-D- glucopyranosyl abciat từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L., clusiaceae) bằng việc sử dụng enzyme. Bằng độc quyền sáng chế số 25697. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 12891/w/QĐ-SHTT ngày 28/8/2020. Trần Thu Hương, Lê Huyền Trâm, Trần Thị Minh, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thượng Quảng, Nguyễn Thị Minh Tú, Nguyễn Tiến Đạt, Trần Thu Hà, Hà Mạnh Tuấn, Nguyễn Thị Hiền, Phạm Thị Hồng Phượng.
 2. Aerobic composting chamber and method of treating waste using such a chamber. Bằng sáng chế WIPO số WO 2019/237134 A1 cấp ngày 12/12/2019. GS. TS. Nguyễn Văn Cách, PGS. TS. Trần Liên Hà.
 3. Bể xử lý rác hiếu khí. Bằng độc quyền sáng chế số 21681. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 66779/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019. GS. TS. Nguyễn Văn Cách, PGS. TS. Trần Liên Hà, Nguyễn Hà An, Nguyễn Hà Ngọc Anh
 4. Quy trình sản xuất trứng luộc chay và sản phẩm trứng luộc chay. Bằng độc quyền sáng chế số 12834. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 09/06/2014. PGS.TS. Lương Hồng Nga, PGS.TS Bùi Đức Hợi, GS.TS. Hoàng Đình Hòa.

 

BẰNG ĐỘC QUYỀN GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

 1. Kỹ thuật sơ chế và bảo quản vỏ quế. Tiến bộ kỹ thuật do Tổng cụ Lâm nghiệp cấp theo QĐ số 220/QĐ-TCLN-KH&HTQT ngày 11/08/2022. Phan Văn Thắng, TS. Nguyễn Ngọc Hoàng, TS. Nguyễn Đức Trung, ThS. Nguyễn Thị Hiền, ThS. Nguyễn Thị Huyền, ThS. Tạ Minh Quang, ThS. Phan Minh Thụy, CN. Vũ Thị Hoàng Phương, KS. Nguyễn Văn Thắng, ThS. Nguyễn Đức Long, KS. Nguyễn Ngọc Sánh, KS. Đỗ Cao Cường
 2. Phòng xử lý rác hiếu khí liên tục kiểu nhiều tầng khay. Bằng độc quyền GPHI số 2851. Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo QĐ số 3484w/QĐ-SHTT ngày 01/03/2022. TS. Nguyễn Văn Cách
 3. Chủng nấm men Pichia pastoris tái tổ hợp sinh tổng hợp Lactoferrin bò và quy trình tạo ra chủng này. Bằng độc quyền GPHI số 2821. Cục Sở hữu trí tuệ cấp theo QĐ số 1234w/QĐ-SHTT ngày 24/01/2022. TS. Trương Quốc Phong.
 4. Quy trình sản xuất đường glucoza từ tinh bột dư trong bã sắn. Bằng độc quyền GPHI số 2770. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 19001w/QĐ-SHTT ngày 23/11/2021. TS. Tô Kim Anh
 5. Chủng vi khuẩn lactic chịu mặn Tetragenococcus halophilus V7-3. Bằng độc quyền GPHI số Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 9874w/QĐ-SHTT ngày 17/06/2021. PGS. TS. Lê Thanh Hà
 6. Phương pháp chiết xuất dầu gấc trực tiếp từ màng gấc tươi. Bằng độc quyền GPHI số 2644. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 7300w/QĐ-SHTT ngày 06/05/2021. Nguyễn Ngọc Hoàng, Motonobu Goto
 7. Quy trình sản xuất que thử phát hiện nhanh virut Rota. Bằng độc quyền GPHI số 2106. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp theo QĐ số 66820/QĐ-SHTT ngày 12/08/2019. TS. Trương Quốc Phong
 8. Quy trình làm khô tách nước các dung dịch kém chịu nhiệt ở điều kiện nhiệt độ thấp và áp suất thường và hệ thống thiết bị thực hiện quy trình này. Bằng độc quyền GPHI số VN 2-0001336 do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 30/12/2015. TS. Nguyễn Minh Hệ.
 9. Quy trình sản xuất chitooligosacarit dưới dạng bột mịn từ chitosan, Bằng độc quyền GPHI số 1181, cấp ngày 12/5/2014, TS. Lê Thanh Hà.
 10. Quy trình sản xuất chế phẩm sinh học dùng để nuôi tôm sú. Bằng độc quyền GPHI số 1104, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 06/09/2013, TS. Khuất Hữu Thanh, TS. Võ Văn Nha,
 11. Quy trình tẩy trắng bột giấy gỗ cứng bằng chế phẩm enzym tái tổ hợp và chất tẩy. Bằng độc quyền GPHI số 1040, Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 01/02/2013. TS. Đặng Thị Thu, TS. Đỗ Biên Cương, TS. Lê Quang Diễn
 12. Thiết bị trộn ly tâm đồng tốc bốn cấu tử. Cục Sở hữu Trí tuệ cấp ngày 11/05/2012 TS. Nguyễn Văn Cách, PGS.TS. Trần Liên Hà
 13. Bể tích hợp năm chức năng và điều chỉnh được để xử lý sinh học nước thải, Bằng độc quyền GPHI số 10272, cấp ngày 08/05/2012, GS.TS. Nguyễn Văn Cách