Thời gian: Thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2013 Địa điểm: Phòng 202-C4 và Phòng hội thảo tầng 2 nhà C10
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2013 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Tuần lễ “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” là hoạt động thường niên của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đây là cơ hội rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, kỹ năng phân tích, tổng hợp kiến thức, xây dựng tinh thần hợp tác, giúp đỡ nhau trong hoạt động học tập và nghiên cứu.
Thời gian cũ: 16/05/2012 Nay thay đổi sang ngày: 18/05/2012 Nội dung, địa điểm không thay đổi
Thời gian: 18/5/2012 Danh sách và chương trình tổ chức hội nghị...
Viện CNSH - CNTP trân trọng kính mời các Doanh nghiệp, cá nhân tham gia tài trợ cho Hội nghị SV Nghiên cứu khoa học 2012 của Viện. Quyền lợi của các Nhà tài trợ xin xem chi tiết....
Hưởng ứng phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học do Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội phát động, ngày 20/05/2011 Viện CNSH-CNTP đã tổ chức thành công “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ XXVIII”
Danh sách và cơ cấu giải thưởng...
Xem chi tiết nội dung chương trình Sinh viên NCKH cấp Viện lần thứ 28 Thời gian: Thứ 6, ngày 20 tháng 5 năm 2011