Viện CNSH & CNTP đã lên kế hoạch tổ chức các buổi tư vấn tuyển sinh chuyên sâu dành cho học sinh tùy theo nhu cầu, nguyện vọng đăng kí của học sinh. Tại các buổi tư vấn này, học sinh sẽ được giới thiệu về các ngành nghề đào tạo của Viện, xu hướng nghề nghiệp, cơ hội học bổng, cơ hội việc làm hay đơn giản là các thông tin mới về hoạt động tuyển sinh của trường và viện.
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục giãn cách xã hội và kế hoạch đào tạo cần hoàn thành, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thông báo kế hoạch học tập điều chỉnh kỳ 2019.2 như sau:
Dịch covid-19 đã và đang cho thấy những tác động khủng khiếp đến đời sống xã hội và ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế. Và trong giới học sinh, sinh viên nói chung, vị virus này ít nhiều đã và đang gây ra những khó khăn trong hành trình chinh phục tấm bằng đại học.