Mô hình Đào tạo

Mô hình Đào tạo

Mô hình đào tạo đại học tại Viện CNSH & CNTP áp dụng từ K62 (tuyển sinh năm 2017)

1. Mô hình đào tạo dành cho các khóa từ K62 (tuyển sinh từ năm 2017)

Theo mô hình đào tạo đại học của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, các chương trình đào tạo đại học của Viện CNSH & CNTP bao gồm:

 • Chương trình đào tạo Cử nhân (kỹ thuật/công nghệ) – 4 năm;
 • Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư – (4+1) năm;
 • Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ – (4+1,5) năm;
 • Chương trình đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ – Tiến sĩ – 8,5 năm.

Với các ngành đào tạo:

 • Kỹ thuật Sinh học;
 • Kỹ thuật Thực phẩm;
 • Chương trình tiên tiến Kỹ thuật thực phẩm (tuyển sinh từ K64 – năm 2019).
Mô hình đào tạo đại học tại Viện CNSH & CNTP áp dụng từ K62 (tuyển sinh năm 2017)
Mô hình đào tạo đại học tại Viện CNSH & CNTP áp dụng từ K62 (tuyển sinh năm 2017)

Mục tiêu Chương trình đào tạo Cử nhân:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để có thể thích ứng tốt với với những vị trí công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng của ngành học.
 2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
 4. Năng lực tham gia triển khai, khai thác và vận hành/sử dụng hệ thống/quá trình/sản phẩm, năng lực tham gia xây dựng phát triển hệ thống, tạo ra sản phẩm góp phần nghiên cứu giải pháp kỹ thuật thuộc lĩnh vực ngành học trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.
 5. Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mục tiêu chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Kỹ sư:

 1. Kiến thức cơ sở chuyên môn vững chắc để thích ứng tốt với những công việc khác nhau trong lĩnh vực rộng đồng thời có kiến thức chuyên sâu của một chuyên ngành hẹp của ngành đào tạo.
 2. Kỹ năng chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân cần thiết để thành công trong nghề nghiệp.
 3. Kỹ năng xã hội cần thiết để làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành và trong môi trường quốc tế.
 4. Năng lực lập dự án, thiết kế, thực hiện và vận hành các thiết bị, quá trình kỹ thuật sinh học/thực phẩm phù hợp bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường.
 5. Có phẩm chất chính trị, ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ:

 • Là chương trình được áp dụng từ Khóa 62 tuyển sinh năm 2017 với thời gian đào tạo chuẩn là 5,5 năm
  Người tốt nghiệp được cấp bằng Cử nhân (đại học) và bằng Thạc sĩ (sau đại học).
 • Ngoài mục tiêu cơ bản như chương trình đào tạo kỹ sư, thì chương trình tích hợp Cử nhân – Thạc sĩ được trang bị thêm các kiến thức chuyên môn sâu, năng lực chuyên môn vững chắc để trở thành những chuyên gia kỹ thuật, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, …
 • Chương trình cũng sẽ giúp người học giảm thời gian đào tạo Thạc sĩ so với các mô hình đào tạo trước đây.

2. Mô hình đào tạo dành cho các Khóa từ K65 (tuyển sinh từ năm 2020)

Từ Khóa 65, tức là đối với sinh viên nhập học từ năm 2020 trở về sau, khối lượng kiến thức của chương trình kỹ sư được quy định là 180 tín chỉ, tương đương Bậc 7 của Khung trình độ quốc gia Việt Nam. Theo đó, mô hình đào tạo đại học của trường Bách Khoa Hà Nội đã được điều chỉnh như trong hình sau:

Mô hình đào tạo đại học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội (nguồn: hust.edu.vn)
Mô hình đào tạo đại học tại ĐH Bách Khoa Hà Nội (nguồn: hust.edu.vn)

Viện CNSH&CNTP đã và đang xây dựng chi tiết các khung chương trình đào tạo Kỹ sư 180 tín chỉ và sẽ update để sinh viên được biết. Chương trình đào tạo Cử nhân vẫn áp dụng theo chương trình từ Khóa 62.