Danh sách nghiên cứu sinh

Danh sách nghiên cứu sinh

DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH TẠI VIỆN CÔNG NGHỆ SINH HỌC CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT Họ tên NCS Thông tin để tài Thời gian GVHD
1 Mai Thị Vân Anh Thông tin 05/2017 – 05/2021 HD1: PGS.TS Nguyễn Thanh Hằng
HD2: PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Sâm
2 Lê Minh Châu Thông tin 06/2016 – 06/2020 HD1: PGS.TS Đỗ Thị Hoa Viên
HD2: PGS.TS Hồ Phú Hà
3 Lê Mỹ Châu Thông tin 2013 – 2017 HD1: PGS. TS Nguyễn Thị Minh Tú
HD2: GS. TS. Trần Đình Thắng
4 Nguyễn Thị Hồng Hà Thông tin 05/2015 – 05/2018 HD1: PGS. TS Nguyễn Thị Xuân Sâm
HD2: TS. Trần Thị Mai
5 Phan Thanh Hà Thông tin 09/2016 – 09/2020 HD1: TS Lê Quang Hòa
HD2: PGS.TS Trương Tuyết Mai
6 Bùi Thu Hằng Thông tin 05/2017 – 05/2021 HD1: PGS. TS Chu Kỳ Sơn
HD2: TS. Nguyễn Tiến Thành
7 Nguyễn Thị Hiền Thông tin 10/2015 –  10/2019 HD1: PGS. TS Nguyễn Thị Minh
HD2: GS.TS Hoàng Đình Hòa
8 Đặng Thị Hường Thông tin 05/2013 – 05/2016 HD1. PGS.TS Lê Thanh Hà
HD2. PGS. TS Phạm Thu Thủy
9 Trần Thu Lan Thông tin 05/2014  – 12/2017 HD1: GS. TS Nguyễn Văn Cách
10 Nguyễn Thạch Minh Thông tin 06/2016 – 06/2020 HD1: GS. TS Nguyễn Văn Cách
HD2: TS Nguyễn Văn Xá
11 Tiền Tiến Nam Thông tin 05/2017 – 05/2021 HD1: PGS. TS Chu Kỳ Sơn
HD2: TS. Phạm Tuấn Anh
12 Nguyễn Như Ngọc Thông tin 05/2014 – 05/2017 HD: GS.TS. Nguyễn Văn Cách
13 Dương Hồng Quân Thông tin 04/2017 – 04/2021 HD1: PGS. TS Lương Hồng Nga
HD2: PGS. TS Vũ Thu Trang
14 Nguyễn Tân Thành Thông tin 05/2014 – 05/2018 HD1: PGS. TS Tôn Thất Minh
HD2: GS.TS. Trần Đình Thắng
15 Phan Thị Phương Thảo Thông tin 06/2016 – 06/2020 HD1: TS. Vũ Hồng Sơn
HD2: TS. Từ Việt Phú
16 Nguyễn Quang Tuyển Thông tin 05/2013 – 05/2017 HD1: GS.TS. Hà Duyên Tư
HD2: PGS. TS. Đặng Ngọc Quang
17 Lưu Anh Văn Thông tin 06/2016 – 06/2020 HD1: PGS. TS Nguyễn Thanh Hằng
HD2: TS Nguyễn Trường Giang
18 Nguyễn Hải Vân Thông tin 05/2015 – 05/2019 HD1: PGS. TS Chu Kỳ Sơn
HD2: GS. TS. Samira Sarter
19 Đào Thanh Xuân Thông tin 05/2014 – 05/2018 HD1. PGS.TS Lê Thanh Hà
HD2. TS. Phí Quyết Tiến
20 Bùi Thị Thanh Thông tin 05/2019 – 05/2022 HD1. PGS.TS Nguyễn Lan Hương
HD2. TS. Phạm Tuấn Anh
21 Trịnh Thị Thu Thủy Thông tin 05/2018 – 05/2021 HD. PGS.TS Trương Quốc Phong
22 Mạc Thế Vinh Thông tin 05/2020 – 05/2023 HD1. PGS.TS Nguyễn Thị Minh Tú
HD2. PGS. Nguyễn Quang Trung
23 Nguyễn Thị Chà Thông tin 04/2021-04/2024 HD1. PGS.TS Hồ Phú Hà
HD2. TS. Nguyễn Tiến Thành