about
Message from Director

School of Biotechnology and Food Technology (formerly known as Institute of Biological and Food Technology) is an establishment of Hanoi University of Science and Technology (HUST) (formerly Hanoi University of Technology) that specializes in education, scientific research a

nd technological transfer in biotechnology and food technology.

With the target of becoming the reliable destination for high-quality training, scientific research and technological transfer in biotechnology and food technology, our generations of teaching and technical staffs have committed to the development of a dynamic and friendly environment, education related to research and solving real life issues.

With the principle of cooperation for development, School of Biotechnology and Food Technology anticipates the collaboration with other educating, training, research and manufacturing entities for a bilateral development.

School of Biotechnology and Food Technology welcomes all the students. Come to find and express yourselves.

Director of School of Biotechnology and Food Technology

Assoc.Prof. Quan Le Ha

News & Events
news
Sáng ngày 30/12/2019, Viện Công nghệ Sinh học – Công nghệ Thực phẩm đã tổ chức cán bộ viên chức năm 2019. Đại diện cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, PGS. TS. Trần Văn Tớp, Phó hiệu trưởng nhà trường và TS. Vũ Huy Khuê, Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Công đoàn trường đã tham dự Hội nghị.
Hòa cùng không khí của Tuần lễ sinh hoạt công dân, ngày 22/12, Viện CNSH&CNTP đã tổ chưc buổi sinh hoạt công dân cho toàn bộ sinh viên trong Viện tại hội trường C2, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Có thể nói đây là sự kiện thường niên của Viện nhằm giúp sinh viên nắm bắt được những thông tin tổng quan, những điều cần chú ý trong quá trình học tập và giải đáp những thắc mắc của sinh viên.
Thực hiện đổi mới mô hình đào tạo trình độ đại học và sau đại học theo hướng đào tạo tích hợp và thực hiện đề án Thí điểm đổi mới tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giai đoạn 2016-2021, Nhà trường thông báo hướng dẫn đăng ký học tích hợp các học phần sau đại học cho sinh viên của Trường như sau:
Content is updating ...